یکی به نعل ، یکی به میخ

“متاسفم نمیشود نمیتوانم برای مشکل بینایی تان کمکی به شما بکنم ؟ ” شاید این سخت ترین جمله ای است که معاینه کنندگان چشم مجبورند آنرا به بیماران خود بگویند. اما برای کاهش وجدان درد، ادبیات آنرا تغییر داده وبا شیوه جذابتری بیان میکنم و میگوییم برای مشکل بینایی شما هنوز راه حلی پیدا نشده [...]

غمنامه بیماری سرطان چشم در کودکان

این مطلب را از سایت انجمن چشم پزشکی ایران برای همکاران گرامی انتخاب کرده ام باشد تا یاد آوری باشد همیشگی تا براحتی از کنار ایزوتروپیای کودکان نگذریم و همواره نگاهی کوتاه به ته چشم بیمار نیز بیندازیم شاید از این رهگذر بتوانیم جانی را نجات دهیم : من در شهری بزرگي زندگي مي كنم. [...]

انتخابات هیت مدیره جامعه اپتومتری ایران

جامعه اپتومتري ايران از معدود تشكلياتي است كه پيگير مسايل صنفي مربوط به اپتومتريست ها مي باشد پس از استعفاي خانم هراتي زاده مدتها بود كه آقاي محمد عليها به امور مربوط به جامعه رسيدگي مي كردند با اين انتخابات تكليف همه پست هاي جامعه مشخص شده و حالا سمت هركسي مشخص است به آقاي [...]

يك پاسخ مستدل

پيرو مشكلي كه هفته گذشته براي همكارمان خانم قدوسي در كرمانشاه پيش آمد و همسرشان اين موضوع را مطرح كردند در مطلبي كوتاه از همكاران سوال كردم كه چرا لنزهاي نسل اول و دوم سيليكون هيدرو‍ل را تجويز مي كنند و اشاره كردم كه توليد لنز اير اپتيكس بتدريج در امريكا متوقف مي شود علاوه [...]

سئوال هفته

سئوال اين هفته سايت اربيس را ببينيد و پاسخ آنرا با پاسخ خودتان مقايسه نماييد