با اجازۀ سرکار خانم دکتر ميترا توکلّی

زبانم قاصر است: حقيقتاً همکاران لازم است مطلع باشند که ما اپتومتريستی داريم که بالای بيست و پنج مقاله چاپ شده در منابع علمی معتبر دارد. نام ايشان دکتر ميترا توکلی است و مراحل اوليّه تحصيلات اپتومتری را در ايران به پايان رسانده اند. با آرزوی موفقيت روز افزون برای ايشان و انشالله دانشجويان فعلی اپتومتری ايران [...]

خلاصه ای از پايان نامۀ ناقابل روی سايت دانشگاه

آیا تمام فعالیت انجمن علمی اپتومتری فقط در برگزاری یک همایش خلاصه می شود ؟

سالهاست که انجمنی به نام انجمن علمی اپتومتری ایران اعلام موجودیت کرده است و شاهدیم که هرسال همایشی تحت عنوان این انجمن برپا می گردد ولی آیا تمام هم و غم این انجمن فقط برگزاری همین همایش است یا وظایف دیگری هم دارد مجله انجمن علمی هم که دیگر منتشر نمی شود و آقای عسگری [...]

آیا این کودک به بیماری Tay-Sachs مبتلا می باشد؟

کودکی با منظره ته چشمcherry red spot مراجعه نموده است کودک حدود چهار سال سن دارد و پزشک اطفال ابتلای او به بیماری (TSD(TaySachs را تایید نکرده است چگونه می توان به والدین در مورد عدم ابتلای کودک به این بیماری اطمینان داد نمی دانم آیا در بیرجند آزمایش آنزیم Hex-A انجام می شود یا [...]

شما با پدیده سرقت فریم چگونه برخورد می کنید؟

این پدیده توسط گروههای متفاوت اجتماعی ممکن است روی دهد شما به عنوان مالک  چه واکنشی در برابر سرقت فریم از خود نشان می دهید آیا به صرف سوء ظن فردی را متوقف و بازرسی می کنید؟  یا اجازه می دهید فرد مظنون از دفتر کار شما خارج شود و یا با پلیس تماس می [...]