يادداشت هفتم از يکصد و هشتاد يادداشت

گفتگو با همکار: با يکی از همکاران در کانادا مکاتبه کردم که شرايط و نحوه دريافت مدرک اُ. دی. را برايم بنويسد. اميدوارم پاسخ خوبی بدهد. ايشان (که نامش فعلاً محفوظ است)، اخيراً با موفقيـت اين مرحله را پشت سر گذاشته و اميدوارم تجربياتشان را در اختيار همه ما بگذارند. ارزيابی ورژنس عمودی در دور [...]

يادداشت ششم از يکصد و هشتاد يادداشـت

يادداشت ششم از يکصد و هشتاد يادداشـت هشتم شهريور ماه 1389 امروز سه نفر از دانشجويان سال پنجم اپتومتری سخنرانی (گزارش پرونده) داشتند. يکی از پرونده ها در مورد جوان مايوپی بود که سمپتومهای ديد دو چشمی هم داشت. در معاينات او اطلاعات زير بدست آمده بود: Subjective refraction: OD -1.00 DS, OS -1.00 DS B+: [...]

نتیجه نظر سنجی در باره گروههای آموزشی اپتومتری در ا یران

در این نظر سنجی گروه آموزشی اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران توانست پنجاه درصد آراء را بخود اختصاص دهد و رتبه نخست را کسب نماید گروههای آموزشی اپتومتری دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و شهید بهشتی  هردو بیست درصد آراءرا کسب کردند ومشترکا رتبه دوم  موفق ترین گروههای آموزشی را در این نظر سنجی از آن [...]

5 تکنولوژی چشمی نویدبخش – قسمت سوم

ژن تراپی در درمان بیماریهای چشمی قابل مشاهده بودن و در دسترس بودن درون چشم و رابطه بین برخی نقایص ژنتیکی و اختلالات چشمی، نوید بخش استفاده از ژن تراپی در درمان برخی بیماریهای چشمی میباشد. در دو مورد مطالعه که اخیرا منتشر شده اند به استفاده موفق از ژن تراپی در حفظ عملکرد فوتورسپتورهای [...]

يادداشت پنجم از يکصد و هشتاد يادداشت

پيوندها و جستجو در وبلاگ هم به لطف آقای عليميرزايی برقرار شد هفتم شهريور ماه 1389 ارزيابی فوريا با کمک تست ثورينگتون اينکه اينقدر ساده است، چرا ما بيشتر ازش استفاده نمی کنيم؟ Modified Thorington Phoria اين تست در صفحه 211 کتاب کارلسون شرح داده شده و به عنوان جايگزينی برای تست فون گراف توصيه [...]