حکایت کرکس ها یپروپ

چنین گفت پیش زغن کرکسی که نبود زمن دوربین تر کسی زغن گفت از این درنشاید گذشت بگو تا چه بینی در اطراف دشت شنیدم که مقدار یک روزه راه بکرد از بلندی به پستی نگاه چنین گفت دیدم گرت باور است که یک دانه گندم به هامون در است زغن را نماند از تعجب [...]

اسلیت لمپ یکی از مهم ترین ابزار کار من است

من در هر دو شیفت کاری صبح وعصر تاکید زیادی بر استفاده از اسلیت لمپ برای معاینه بیمارانم می کنم  چرا که معتقدم نقش ما بعنوان مراقب اولیه سلامتی چشم مستلزم انجام یک معاینه دقیق از قسمتهای خارجی چشم است و بدون اسلیت بهیچ وجه نمی توان از عهده این مهم بر آمد علاوه بر [...]

تصاویر جالب از قالیباف و عینکش

این تصاویر را ببینید

معرفی کتاب

اینکه این کتابها به راحتی و به این سادگی در دسترس هستند بسیار خوب است اما کاش می شد به همین راحتی فرصتی هم برای خواندن آنها دست می داد بیشتر این کتابها را دانلود کرده و در دسترس دارم اما چند تای ان را خوانده ام نمی دانم این کتابها را دانلود کنید کتابهای [...]

معرفی سایت

این سایت با هدف آموزش مداوم  از طرف پزشکان  خاورمیانه طراحی و پشتیبانی می شود مطالب آموزشی آن بسیار ساده ارائه میشوند و براحتی می تواند مورد استفاده همه همکاران و دانشجویان اپتومتری قرار گیرد