دسته هاي دارويي بكار رفته در درمان گلوكوم

Glaucoma medications β-adrenergic antagonists: Non-selective Timolol (Timoptic, Betimol) Levobunolol (Betagan) Metipranolol (Optipranolol) β1-selective Betaxolol (Betoptic) Intrinsic sympathomimetic activity Carteolol (Ocupress) Cholinergic agonists: Direct acting cholinergic agonists: Pilocarpine Carbachol Indirect-acting (irreversible) cholinergic agonists: Echothiophate Adrenergic agonists: Adrenergic α-2 agonists: Apraclonidine (Iopidine) Brimonidine (Alphagan) Carbonic anhydrase inhibitors: Acetazolamide Methazolamide Dorzolamide (Trusopt) Brinzolamide (Azopt) Prostaglandins: Latanaprost (Xalatan) Unoprostone [...]

چشم مصنوعی که بینایی را به نابینایان باز می گرداند…

مردی که ۳۰ سال پیش بینایی خود را از دست داده بود حالا با استفاده از چشم مصنوعی تکامل یافته ای که بر اساس الگوهای نوری کار می کند، قادر است نور را ببیند.ران، ۷۳ ساله، ۷ ماه پیش در بیمارستان تخصصی چشم مورفیلد لندن مورد عمل جراحی قرار گرفت.او می گوید که می تواند [...]

داستان جذب هیئت علمی بینایی سنجی در دانشگاه ایران(2)

قسمت دوم:ارشد ها کجا رفتند!؟ ….به سرعت باد 2 سال و اندی از پذیرش ارشد در مشهد گذشت واولین گروه آن فارغ التحصیل شدند. شاید آنها گل های سرسبد اپتومتری ایران بودند.حاصل آن سال فارغ التحصیلی 4 نفر آقا و 2 نفر خانم ارشد اپتومتری بود.راستی برای شما جالب نیست که بدانید آنها چه سرنوشتی [...]

داستان جذب هیئت علمی بینایی سنجی در دانشگاه ایران(1)

با توجه به اینکه در پست قبل دلیل عدم جذب کادر آموزشی در دانشگاه ایران مورد سوال واقع شده بود و اینجانب یکی از 2 شرکت کننده در این فراخوان بودم و بطور مستقیم در این واقعه شرکت داشتم مطالبی را در پاسخ به دوست عزیزم آقای علیمیر زایی بیان می کنم این داستان را [...]

به انگیزه صدور دستورالعمل جدید وزارت بهداشت

در اوایل دیماه که وزارت بهداشت ایین نامه عینک طبی و دستورالعمل تاسیس دفتر کار اپتومتری را ابلاغ نمود موجی از اعتراضات براه افتاد و صدور این ایین نامه همه را اعم از همکاران اپتومتریست چشم پزشکان و مطلعین امر را به حیرت واداشت برای اولین بار تصمیم گرفتیم که کلیه انجمن ها در قالب [...]