چرا چشم پزشکان لیزیک نمی کنند؟

1- اولین نکته که باید اشاره شود این است که تصور نشود این عمل خطرناک است و خودشان به آن اعتقاد کامل ندارند.هر روش و درمان که به تایید سازمان دارو وغذای آمریکا FDA رسیده باشد بمعنی آنست که بالاترین ایمنی و کارایی را دارد ودستگاههای موجود در کشور همگی از چنین استانداردهایی برخوردار می [...]

همه مفاسد از بیکارییه !

یک عضو شورای عالی نظام پزشکی اعلام کرده ” 60 درصد فارغ اتحصیلان مامایی در حال حاضر بیکارند ” . از آقای لنکرانی تقاضی دارم با دادن مجوز عینکسازی به ماماها اوقات آنها را بطور مثبت پر کنند تا از بیکاری زیاد ، دائما دنبال صدمه زدن به سایر رشته ها نباشند

عینک سازی سنتی در شکل مرسوم خود محکوم به فناست

عینک سازی سنتی به این شکل که تجویز کننده در یک محل و طراح و سازنده عینک در جای دیگری هریک جداگانه کار خود را انجام دهند دیگر در هیچ کجای دنیا جایگاهی ندارد و جای آن را شکل جدیدی از مراکز اپتومتری گرفته است که کلیه مراحل معاینه تجویز انتخاب و فیت عینک در [...]

عواقب آیین نامه جدید

نویسنده:محمد قندهاری مطلق-شیراز اپتومتریست ها را به سه گروه تقسیم میکنیم: .گروه اول که سابقه کار و مطب دارند.مجبورند یک مجوز عینک سازی استخدام کنند که سخن وزیر که عینک سازی و مطب در یک محل امکان ندارد نقض میشود.چون کسی هم که مجوز عینک سازی اش را بخواهد در مطب استفاده کند .عینک هایش [...]

عینک سازی سنتی در شکل مرسوم خود محکوم به فناست

عینک سازی سنتی به این شکل که تجویز کننده در یک محل و طراح و سازنده عینک در جای دیگری هریک جداگانه کار خود را انجام دهند دیگر در هیچ کجای دنیا جایگاهی ندارد و جای آن را شکل جدیدی از مراکز اپتومتری گرفته است که کلیه مراحل معاینه تجویز انتخاب و فیت عینک در [...]