The importance of continuing education

Continuing education has become a priority in several professional sectors. The WHO (World Health Organization) has already expressed itself in favour of continuing education for all medical and paramedical professions. In North America, the British Isles and Italy (since January 2003), continuing education is compulsory for ophthalmologists, optometrists and opticians. It will be the same [...]

چند سوال ديگر از همان خواننده گرامی دريافت کردم (نام خواننده حذف شده چون از ايشان کسب اجازه برای درج نام نکرده ام): با سلام مجدد خدمت شما از اینکه لطف کردید زمان گذاشتید و چنین جواب کامل و دقیقی به سوال من دادین ازتون بینهایت سپاسگزارم.در رابطه با ایمیل جنابعالی یک سوال دیگه هم [...]

پیشنهاد بی شرمانه:

اخیرا در یکسری از پیشنهادهای عینکسازان برای همکاری با اپتومتریستها، سوای نحوه تنظیم قرار داد و حقوق و ویزیت و … متاسفانه مشاهده میکنیم که در خیلی از پیشنهادها به اپتومتریست گفته میشود که تمام درآمد کنتاکت لنزمتعلق به عینک ساز میباشد و اپتومتریست فقط فیت لنز را انجام میدهد و قیمت،مارک لنز،سود،تحویل و … [...]

معرفی کتاب پریمتری

علاقمندان به پريمتري و ميدان بينايي مي توانند اين كتاب و اين مقاله را دون لود كنند

معرفی یک سایت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد اپتومتری اطلاعات ارائه شده در این سایت کمک زیادی به شمار فراگیری درس آمار حیاتی خواهد کرداین کتاب هم در درس روش تحقیق و هم در درس آمار حیاتی مفید خواهد بود