انتشار هفدهمین شماره فصلنامه علمی خبری انجمن علمی اپتومتری ایران

هفدهمین شماره فصلنامه علمی خبری انجمن علمی اپتومتری ایران با سردبیری فرشاد عسکری زاده منتشر شد این دومین کار عسکری زاده به عنوان سردبیر این فصلنامه به واقع بیشتر حاصل تلاش شخصی خود فرشاد عسکری زاده است تا یک کار دست جمعی چرا که بیشتر مطالب آن را خود او تهیه کرده است گزارش نمایشگاه [...]

با يک سفر مجانی به اروپا چطوريد؟

Use these awards to introduce your work abroad از اين منابع مالی برای معرفی کارهايتان در بيرون از کشور استفاده کنيد با يک سفر مجانی به اروپا چطوريد؟ از امروز سعی می کنم برای همکاران امکاناتی را معرفی کنم که برای هر کسی که توانايی علمی داشته باشد، قابل دسترسی است. منظورم اين است که [...]

معرفی سایت

سایت انجمن اپتومتری فارس بتدریج کامل می شود

معرفی سایت

کتاب الکترونيکسایتی که کتابهای بسیاری در زمینه پزشکی را به صورت الکترونيک در اختیار شما قرار می دهد

تایید روش کراس لینکینگ

بالاخره روش کراس لینکینگ Corneal collagen crosslinking مورد تایید FDA قرار گرفت برای کسب اطلاع بیشتر در مورد این روش درمانی کراتوکونوس اینجا را کلیک کنید