معرفی لنز تماسی برای اصلاح آفاکی در کودکان و بزرگسالان

SilSoft® and Silsoft® Super Plus این دو لنز برای اصلاح آفاکی کودکان و بزرگسالان کاربرد دارند

اولین قطره اشک مصنوعی فاقد مخافظ و مولتی دوز

اولین قطره اشک مصنوعی فاقد محافظ و مولتی دوز به بازار آمده است

یک دختر شش ساله برای ارزیابی آمبلیوپی معرفی شده والدین اظهار می دارند که او با ترم کامل ( 40 هفته ) متولد شده است ولی مشکلاتی در هنگام تولد داشته است از نظر عصبی او سالم است دید چشم راست او20/20 و دید چشم چپ او 100/20 می باشد فشار داخل چشمی او در [...]

معرفی کتاب

كتاب «مراقبين چشم در ايران» به موضوعاتي همچون وضعيت مراقبين چشم در ايران و جهان، از جمله اروپا و آمريكا پرداخته و آموزش، شرح وظايف و حدود اختيارات چشم‌پزشكان، اپتومتريست‌ها و عينك سازان را مورد بررسي قرار داده است. اين كتاب در 50 صفحه توسط آقاي دكتر سيد حسن هاشمي نگاشته شده و با قيمت [...]

سئوال هفته

این دختر 5 ساله از هنگام تولذ دچار انحراف چشم بوده است خانواده او معتقدند که این چشم راست اوست که دچار انحراف است حدت بینایی چشم راست OD 20/200 و چشم چپ OS 20/20 است Refraction is: OD +0.50 , OS +0.75. تشخیص احتمالی ؟ a. Duane syndrome b. right sixth nerve palsy c. [...]