معضلی به نام تجویز در آمتروپیای کم

یکی از ایراداتی که اغلب چشم پزشکان از اپتومتریست ها می گیرند تجویز عینک برای مقادیر کم آمتروپی می باشد البته کم نیستند چشم پزشکانی که خودشان نیز مقادیر کم و بیش جزئی امتروپی را اصلاح می کنند ولی این موضوع بیشتر در مورد اپتومتریست ها صدق می کنداینکه از چه میزان آمتروپی باید شروع [...]

Adies tonic pupil

Adies tonic pupil

سئوال هفته

یک فرد 55 ساله دارای مردمکی به اندازه های زیر در تاریکی و روشنایی می باشد Light room OD: 3.5mm OS: 5.5mm Dark room OD: 4.0mm OS: 8.0mm بعد از ریختن 4% cocaine هیچگونه دیلاتاسیونی در چشم راست روی نمی دهد بعد از 48 ساعت تست با 1% hydroxyamphetamine تکرار می شود و باز هم [...]

اینهم چند نکته در باره عدسیهای آنتی رفلکس:

GLARE

با انواع مختلف GLARE آشنا شوید