دلايل بيشتري در مورد خطرات استفاده بدون نظارت از لنزهاي تماسي Wong و همكاران يك مورد نئوواسكولاريزاسيون دو طرفه عمقي استروما و كدورت توام با آن را در يك زن 46 ساله كه بدون نظارت اپتومتريست يا چشم پزشك از لنزهاي تماسي استفاده مي كرده است گزارش نموده اند اين زن بمدت پنج سال از [...]

اپتومتري در مطبوعات

چند روز پيش مطلبي از خانم ژاله ساغري در روزنامه هاي يوميه به چشمم خورد و روز چهارشنبه هم مطلب دوست عزيزم آقاي فريد كيا در روزنامه شرق راجع به نيمه بينايي منتشر شد.فريد كيا در چالوس مشغول به كار بوده و جزء همكاران بسيار متين و علاقه مند مي باشد ازاين دست همكاران فعال ما در [...]

فريد كيا*:معمولاً افرادى كه در اثر حادثه يا بيمارى مبتلا به نيمه بينايى مى شوند استقلال فردى خود را از دست داده و در امور شخصى هم متكى به ديگران مى شوند. اين مسئله علاوه بر مشكلات جسمى، از نظر روحى نيز بيمار را تحت فشار قرار مى دهد. در زير روش هايى براى توانبخشى افراد نيمه بينا ارائه مى شود [...]

بازگرداندن زندگی طبیعی به افراد کم یینا

فريد کيا*:معمولاً افرادى كه در اثر حادثه يا بيمارى مبتلا به نيمه بينايى مى شوند استقلال فردى خود را از دست داده و در امور شخصى هم متكى به ديگران مى شوند. اين مسئله علاوه بر مشكلات جسمى، از نظر روحى نيز بيمار را تحت فشار قرار مى دهد. در زير روش هايى براى توانبخشى [...]

مناقشه عينك

اپتومتريستها، عينك سازان و چشم پزشك ها مدعى اند حرفه بينايى سنجى در اروپا، بيش از يكصد سال قدمت دارد و اين درحالى است كه با پيشينه اى كمتر از ۱۵ سال در ايران، هنوز چالشهاى حاكم در ميان اصناف و تشكل هاى مربوط به اين رشته حل نشده است.تأسيس رشته كاردانى اپتيك در دانشگاه [...]