پلي كربنات يكي از ايمن ترين و مقاوم ترين مواديست كه امروزه توليد مي شوند پلي كربنات نخستين بار در هواپيماهاي جاسوسي و جت هاي نظامي مورد استفاده قرار گرفت از اين ماده به عنوان محافظي براي دوربين هاي قوي كه در كف هوا پيماهاي جاسوسي كار گذاشته شده بود استفاده مي شد همچنين پلي كربنات بعنوان پنجره ضد گلوله در اتومبيل هاي شخصيت هاي سياسي ، ماشين هاي نظامي و بانك ها استفاده مي شده است زيرا اين ماده علاوه بر فراهم نمودن يك ديواره محافظتي مستحكم شفاف نيز بوده است
صنعت اپتيك نخستين بار پلي كربنات رابعنوان عدسيهاي ايمني در اوايل دهه هفتاد ميلادي بكار برد تراشيدن و پوشش دادن اين ماده بسيار سخت بود بطوريكه تا اوايل دهه هشتاد كه تكنولوژي پيشرفت نمود امكان استفاده از آن براي توليد عدسيهاي اصلاح كننده اپتيكي وجود نداشت

پلي كربنات توسط شركتهاي معدودي توليد مي شود كه عمده ترين آنها General electric مي باشد مواد خام به شكل دانه هاي ريزي براي مصرف در زمينه هاي متعدد عرضه مي شوند صنايع اپتيك يكي از كوچكترين خريداران اين مواد هستند يكي از عمده ترين استفاده هاي پليكربنات استفاده از آن در صنايع موسيقي است سي دي ها ازپلي كربنات ساخته مي شوند
در سالهاي اوليه توليد پلي كربنات توليد كنندگان اطلاعات چنداني در باره اين ماده نداشتند وقتي كه آنها دانه ها را حرارت مي دادند تا آنها را ذوب كنند حرارت غير يكنواخت باعث سوخته شدن بعضي از قسمت ها مي شد پلي كربنات سوخته ته رنگ خاكستري به ماده مي داد يك بخش ديگر از مشكل روند قالبگيري عدسي بود براي عدسي هاي معمولي از دو قالب شيشه اي براي تشكيل عدسي استفاده مي شود ولي در مورد پلي كربنات بايد از قالبهاي فولادي استفاده شود و ماده پلي كربنات بداخل آن تزريق گرددبراي ايجاد سطحي هموار و تميز بايد ميزان معيني فشار نيز اعمال گردد صنعت اپتيك عادت داشت كه با عهدسيهاي پلاستيك كار كند بنابراين فشاري مشابه عدسيهاي پلاستيك براي توليد پلي كربنات بكار بردند اما اين فشار به اندازه كافي نبود و باعث ايجاد نقايصي ميكروسكوپي در سطح عدسي مي شد اين نقايص باعث ايجاد انحرافات رنگي وانعكاس نور مي شد و ديد بيمار را مختل مي ساخت
مواد شيميايي كه براي ضد خش ساختن اين عدسيها بكار مي رفت داراي اعوجاجات سطحي بود كه بينايي را مختل مي ساخت مراحل مختلف توليد عدسيهاي پلي كربنات در شكل زير ديده مي شود

ما در عصري زندگي مي كنيم كه تكنولوژي در آن بطور دائمي در همه زمينه ها در حال پيشرفت است براي مثال كامپيوتر ها روزبروز سريعتر ، قويتر و حتي كوچكتر مي شوند تكنولوژي عدسيهاي پلي كربنات در سالهاي اخير پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي كرده است صنايع اپتيك پليكربنات را از توليد كنندگاني دريافت مي كنند كه محصول آنها خيلي هم خالص نيست از توليدكنندگان تقاضا شد تا موادي را كه به صنايع اپتيك مي دهند خالص نمايند اما بدليل كم بودن ميزان درخواستي صنايع اپتيك پاسخي به اين درخواست داده نشد از سوي ساير صنايع نيز چنين در خواستي از توليد كنندگان مطرح شد بلاخره شركت General electric ماده اي را توليد نمود كه آنرا پلي كربنات آب سفيد ناميد حالا ما يك عدسي كريستال شفاف داشتيم كه به زحمت مي شد آنرا از ساير انواع عدسيهاي پلاستيك تشخيص داد پيشرفتهاي انجام شده در صنعت قالبگيري باعث كاهش نواقص و انحرافات اپتيكي اين عدسيها شده است پوششهاي آنتي رفلكس و طرحهاي آسفريك نيز به امكانات موجود افزوده شده اند یوشش هاي آنتي رفلكس باعث كاهش ميزان انحرافات رنگي مي شود و انعكاسات مزاحم از سطوح جلويي وپشتي عدسي را كاهش مي دهد
با كاهش ميزان انعكاسات بينايي بيمار به ميزان قابل ملاحظه اي بهبود مي يابد طرحهاي آسفريك باعث اصلاح اعوجاج محيطي كه اغلب استفاده كنندگان از عدسيهاي با ضريب انكساري بالا از آن شاكي هستند مي شود طرحهاي آسفريك انحناء هاي پايه متعددي ايجاد مي كنند كه با حركات طبيعي چشم از مركز اپتيكي بطرف نواحي محيطي مطابقت دارداين امر به تصحيح تغييرات قدرت بدليل تغيير در فاصله ورتكس كمك مي نمايد هر دوي اين طرحها باعث بهبود كيفيت بينايي بيمار و اصلاح ظاهر عدسيها مي شود
پلي كربنات يكي از مقاوم ترين موادموجود مي باشد و براي كودكان ، ورزش و استفاده بعنوان محافظ مي باشد علاوه بر اين وزن آن كم است و كمترين فشار را بر روي پل بيني وارد مي كند و طبيعتا راحتي بيشتري را نيز فراهم مي سازد و يكي از معدود مواديست كه مي توان عدسيهايي با ضخامت مركزي 1.00 ميليمتر را نيز با آن توليد نمود
با پليكربنات حتي مي توان در قدرتهاي پايين نيز ضخامت و وزن را كاهش داد كاري كه با مواد داراي ضريب انكسار بالا امكان پذير نمي باشد
ويژگيهاي پلي كربنات :
مقاوم
ضريب انكسار 1.590
وزن مخصوص 1.20
مي تواند تا 1.00 مليمتر ضخامت مركزي تراشيده شود
مطمئن براي بچه ها و زندگي هاي فعال
نازكتر ، ظاهر بهتر – وزن كمتر – امكانات متعدد