دکترای حرفه ای اپتومتری

دکترای حرفه ای اپتومتری خواست همه اپتومتریست های ایرانی
20 ژانویه, 2004

نویسنده: دکتر آیدین صفوتی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

اگر بخش مهمی از فعاليتهای شما مرتبط با تجويز کنتاکت لنزهای نرم است،

بدون شک آسايش و منفعت شما در آسايش هر چه بيشتر مصرف کنندگان لنز خلاصه می شود
.

مطلبی که خواهيد خواند، هيچ کالايی را معرفی نمی کند. نکاتی را خواهيد يافت که رضايت بيش از پيش بيماران شما را بدنبال خواهد داشت و در نتيجه به بهبود کمی و کيفی کار مطب شما کمک خواهد کرد.

قبل از خواندن اين مطلب کوتاه، سعی کنيد به چند سوال زير جواب دهيد (در صورت امکان جوابها را برای خودتان يادداشت کنيد و در طول خواندن اين مطلب، عددها را مرور کنيد). ضرورتی ندارد پاسخ ها و اعداد دقيق را بدانيد ولی سعی کنيد حداقل بطور تقريبی اعداد را مجسم کنيد و يا اعداد فرضی را روی کاغذ ثبت کنيد.

1) چند سال است که در محل فعلی حضور داريد؟

2) چند سال است که در تجويز کنتاکت لنز فعال هستيد؟

3) در سال جمعاً چند عدد لنز فيت می کنيد؟

4) تعداد افرادی که برای اولين بار برای تهيه کردن لنز به شما مراجعه می کنند، در سال چند نفر است؟

5) هر سال چند نفر از بيماران لنزی قبلی خود را از دست می دهيد؟

6) تعداد کل افرادی که قبلاً از شما لنز تهيه می کردند و ديگر برای لنز مراجعه نمی کنند، چند نفر است؟

7) اگر تمامی پرونده های کنتاکت لنزی که در اين سالهای گرانقدر فعاليتتان جمع کرده ايد، هم اکنون فعال بودند، چه اتفاقی می افتاد؟

8) واقعاً چرا درصد زيادی از بيماران کنتاکت لنزی، بعد از مدتی ناپديد می شوند؟

9) راه حل چيست؟

در بسياری موارد، به فکر بدست آوردن مراجعين جديد هستيم در حاليکه نگاه داشتن مراجعين قديمی کم هزينه تر و زيباتر است.

بموجب گزارش موسسه Vision Trak در سال 2001، تجويز کنندگان لنز در انگلستان تا کنون 2.1 (دو و يکدهم) مليون نفر از بيماران لنزی خود را از دست داده اند! اين رقم برابر 60 % کل مصرف کنندگان فعلی لنز انگلستان است. در آمريکا اين آمار در حدود 10 الی 16 ميليون نفر است! البته بعضی از اين افراد بعدها مجدداً به مصرف لنز روی می آورند، خصوصاً اگر با فردی مواجه شوند که بخوبی قادر به ترغيب بيمار به مصرف مجدد لنز باشد. با اين وجود در آمريکا حداقل 10% مصرف کنندگان لنز، برای هميشه با لنز “قهر کرده اند” و هرگز حاضر به آشتی نخواهند بود. اضافه بر 10% فوق الذکر، 30 الی 50 % افراد بطور موقت مصرف لنز را متوقف کرده اند و حداقل نيمی از اين افراد، به مدت بيش از دو سال مصرف لنز را آغاز نخواهند کرد.

برای پاسخ دادن به سوال هشت، به آمار زير مراجعه فرماييد. عمده ترين مشکل کسانيکه از مصرف لنز منصرف می شوند عبارتند از:

1) ناراحت بودن لنز در چشم (25%)

2) راحت نبودن روشهای مصرف و نگهداری لنز (20%)

3) احساس خشکی در چشم(16%)

و نهايتاً

4) قرمز شدن چشم (10%)

اين آمار در تمامی تحقيقات کمابيش یکسان است و عموماً در طب امروزی، قابل پيشگيری هستند. درصد کسانی که به علت مسايل مالی، مصرف لنز را ترک می کنند، بسيار کمتر از موارد قابل پيشگيری است چرا که معمولاً کسانی اقدام به مصرف لنز می کنند که موانع مالی را پشت سر گذاشته اند.

و اما راه حل چيست؟

مقالات متعددی در اختيار داريم که ثابت می کنند چند عامل اصلی زير باعث ناراحتی های فوق الذکر و از دست رفتن بيماران شما می شوند:

1) استفاده از لنزهای هيدروژل کم آب (حتی برای مصرف روزانه)، باعث بروز اختلال جدی در تنفس قرنيه و فعال شدن متابوليسم بی هوازی و نهايتاً اسيدوز قرنيه می شود.

2) تبخير تدريجی آب از لنزهای هايدروژل که در لنزهای کهنه باعث احساس خشکی چشم و در عين حال کمبود اکسيژن می شود (ميزان اين تبخير در بعضی لنزها تا 5.8% در ماه است و به پارامترهای متعدد ساختمانی لنز بستگی دارد).

3) ازهمان دقيقه اول مصرف لنز، رسوبات پروتئينی روی لنز شکل می گيرند و هيچکدام از روشهای موجود شستشوی لنز قادر به پاک کردن کامل اين رسوبها نيستند. رسوبهای باقیمانده روی لنز ظرف يکماه فاسد می شوند و باعث واکنشهای ايمنی در قرنيه و در حالت پيشرفته باعث Giant Pupillary Conjunctivitis می شوند. همين رسوبها عمده ترين عامل احساس خشکی چشم هستند.

4) سطح لنزهای کهنه علاوه بر رسوب داشتن و آلوده بودن، اختلالات فيزيکی نيز دارد که حاصل آن شدت پيدا کردن چسبندگی رسوبات به لنز و تجمع ميکروبهای ساکن در رسوبات است.

تا زمانيکه محلولها و قرصهای جرم گير، قادر به پاک کردن 100% رسوبات و آلودگيها نيستند و تا زمانيکه سطح لنزها بطور اجتناب ناپذير آسيب پذير هستند، تنها يک راه برای جلوگيری از ازدست رفتن بيماران لنزی شما وجود دارد: دور انداختن لنزهای کهنه و استفاده از لنزهای تازه. به عبارت ديگر تنها راه موجود، استفاده از لنزهای معروف به Extended Wear ولی به صورت Daily Wear است. مشکلی که در استفاده از لنزهای EW خواهيد داشت، طول عمر کمتر آنهاست. پس دو راه بيشتر وجود ندارد:

1) تجويز کردن لنزهای کم آب سنتی:

مزايای اين روش: اين لنزها بادوام هستند.

معايب اين روش:

مانع از رسيدن اکسيژن مورد نياز به قرنيه هستند و متابوليسم قرنيه را مختل می کنند،

رسوبات نامرئی روی آنها با اولين بار مصرف، شکل می گيرند و هرگز بطور کامل پاک نمی شوند. اين رسوبات، طرف يکماه از تاريخ اولين مصرف، فاسد شده و باعث واکنشهای ايمنی در قرنيه می گردند.

نگهداری طولانی مدت اين لنزها باعث کهنه شدن سطح لنز، چه از نظر رسوبات و چه از نظر خراشيدگيها و خرابيهای سطحی لنز می شود و اين موضوع باعث تشديد معايب قبلی می گردد.

2) تجويز کردن لنزهای هايدروژل پرآب حتی برای مصرف DW:

معايب اين روش: طول عمر مفيد اين لنزها کمتر از لنزهای کم آب است

مزايای اين روش:

اکسيژن بيشتری به چشم می رسد و متابوليسم قرنيه در شرايط مطلوبتری قرار می گيرد،

با سالم ماندن پيوندهای بين سلولهای اپی تليال قرنيه (که حاصل از برقرار ماندن متابوليسم صحيح قرنيه است)، سد اپی تليال قرنيه در برابر ميکروبها، برقرار می ماند،

در اثر تعويض لنز، رسوبات لنز و آسيب ديدگيهای موجود در سطح لنز، بطور کلی مرتفع می شوند و بهداشت و آسايش بيشتری برای مصرف کننده لنز حاصل می گردد،

نکته جالب توجه اينکه، با پيشرفتهای بدست آمده در تکنولوژی توليد لنز، برای ارتقا دادن سطح بهداشت چشم و آسايش مصرف کنندگان لنز، هزينه چندانی هم لازم نيست. آنچه ضروری است، ميل واقعی شما به بکارگيری امکانات جديد و علاقمندی وافر شما به ارائه خدمات پيشرفته تر به جامعه است.

Contact Lens Spectrum,

August 2002

Preventing Contact Lens Dropouts

Addressing issues of discomfort, inconvenience and dryness may keep more patients in contact lens wear.

DESMOND FONN, DIP. OPTOM, M. OPTOM, FAAO

8 ژانویه, 2004

Inferior decentration :

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها: ,

طرح لنز نقش عمده اي در كاهش شيوع ميزان decentration تحتاني لنزهاي سخت دارد بنظر مي رسد كه فيت on-k و يا flatter-than-k بر طرحهاي لنزي كه بصورت steep فيت مي شوند ترجيح داده مي شود (بويژه در قدرتهاي منفي )ضخامت مركزي CT را بايد تا حد امكان در حداقل مقدار ممكن نگه داشت مقادير CT براي هر ماده را مي توان از توليد كننده آن تقاضا نمود لازم است اين پارامتر بطور روتين چك گردد ولي در بررسي هاي بعمل آمده تنها نيمي از اپتومتريست ها بطور روتين اقدام به اين كار نموده اند
همچنين روشن شده است كه افزايش CT اثر بسيار كمي بر روي عبور دهي اكسيژن دارد ولي اثر آن بر توده لنز و همينطور بر centration آن بسيار زياد است
شايد مهمترين عامل موثر بر نحوه centration لنز لبه آن باشد تاثير يك حامل منفي براي يك لنز مثبت يا يك لنز منفي داراي قدرت كم بسيار قابل توجه مي باشد به همين ترتيب استفاده از يك حامل مثبت بر روي يك لنز منفي داراي قدرت بالا باعث كاهش decentration تحتاني اين لنزها كه در اثر افزايش توده لنز و همينطور اثر پلك فوقاني بر روي لبه ضخيم لنز تمايل به پايين آمدن دارند مي گردد و بالاخره روشن شده است كه وزن مخصوص نيز در پايين آمدن لنز نقش دارد وقتي كه يك ماده لنز سخت داراي وزن مخصوص بالا (حدود 1.50 )با مواد داراي وزن مخصوص متوسط (حدود 1.27)و كم (حدود 1.12) مقايسه شده است ماده سنگين تر بيشتر پايين آمده در حاليكه احتمال پايين آمدن لنزي از ماده داراي وزن مخصوص كم بساير كمتر مي باشد بنابراين براي كاهش decentration تحتاني لنزهاي RGP كارهاي زير را مي توان انجام داد
1-بهتر است كه براي بيماران ميوپيك يك flatter BCR در نظر گرفت
2- ضخامت مركزي CT را بايد در حد امكان كم انتخاب نمود تا حدي كه باعث flexure نشود
3- در صورت لزوم از طرحهاي لانتيكولار استفاده كنيد (براي تمام قدرتهاي مثبت و 1.5-< از حامل منفي و براي قدرتهاي 5.00- يا بيشتر از آن از حامل مثبت استفاده كنيد )
4-استفاده از طرحهاي lid-attachment را در نظر داشته باشيد
5- اگر استفاده از گزينه هاي يك تا چهار ناموفق بود اين امكان وجود دارد كه ماده اي با وزن مخصوص كمتر بتوند مفيد واقع گردد

6 ژانویه, 2004

خارج از مركز بودن لنزهاي سخت : ( Decentration of RGP lenses)

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها:

خارج از مركز بودن لنزهاي سخت مشكلات متعددي را ايجاد مي كند و مي تواند منجر به كاهش حدت بينايي و مشكلات ديگري از قبيل
corneal desiccation ،corneal warpage ،poor corneal alignment گردد

از آنجايي كه اين لنزها بر روي ناحيه flat تر و همينطور ناحيه محيطي تر قرنيه قرارمي گيرند انطباق ضعيف ( poor alignment ) مي تواند منجر به ايجاد فضا در زير لنز شود و اشكالاتي را در تبادل اشك ايجاد نمايد و حتي باعث چسبيدن لنز به قرنيه نيز گردد تغييرات بينايي ناشي از آن مانند نوسان حدت بينايي و ايجاد flare مي تواند هم براي بيمار و هم براي تجويز كننده آزار دهنده باشد
decentration ممكن است ناشي از جابجا شدن راس قرنيه ،تو پو گرافي غيرمعمول قرنيه ،ويژگيهاي پلك ، يك طرح لنز كمتر ازميزان اپتيموم و يا استفاده از يك ماده لنز خاص بوده باشد در حالت ايده آل آن ابتدا بايد توپو گرافي قرنيه را ارزيابي نمود ولي از آنجايي كه معمولا تنها راه ارزيابي انحناءقرنيه در بيشتر موارد فقط كراتومتري مي باشد ارزيابي طرح لنز و بويژه الگوهاي فلورسئيني اهميت ويژه اي پيدا مي كنند در قسمت هاي بعدي خارج از مركز شدن لنز در جهات مختلف تحتاني ،فوقاني و افقي را مورد بحث قرار خواهيم داد

5 ژانویه, 2004

اندازه و نوع پل بيني عينك

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: عینک سازی - برچسب‌ها:

انتخاب فريمي كه بخوبي بر روي بيني سوار شود اهميت زيادي دارد زيرا پل بيني نود درصد از وزن عينك را تحمل مي كند مهمترين عامل در اين ارتباط ميزان سطح تماس پل با پوست مي باشد زيرا اغلب مشاهده مي شود كه محل تماس پل با پوست دچار قرمزي و پرخوني مي شود

وقتي وزن عينك بر روي ناحيه وسيع تري از سطح تماس پل و بيني پهن شود يا به عبارت ديگر سطح تماس پل و بيني بيشتر باشد استفاده كننده عينك راحت تر خواهد بود و بر عكس اگر وزن عينك بر روي ناحيه كمتري از سطح بيني گسترده شود يك فشار متمركز بر آن ناحيه وارد مي شود بطوريكه مي تواند منجر به درد و ناراحتي گردد اكنون مشخص شده است كه پهناي بيني بين سنين سه تا هجده سالگي به ميزان 5 درجه كاهش مي يابد و عمق پل نيز از 14 ميليمتر به 19 ميليمتر افزايش مي يابد در مورد كودكان اين بدين مفهوم است كه سطح پل عينك بايد پهن تر باشد و زاويه پد يا زاويه سطح تماس بايد تا حد امكان بزرگتر باشد تا راحتي بيشتري را براي كودك فراهم نمايد

در حاليكه تكنيكهاي زيادي براي ايجاد تغيير و بهبود وضعيت فيت پل عينك وجود دارد ولي هيچ چيزي جايگزين پل عينكي كه از همان اول خوب است نمي شود از سه نوع پل عينك موجود پدهاي قابل تنظيم بهترين گزينه براي بچه هاست قابليت تنظيم اين نوع پل امكان اعمال تغييرات لازم را در سالهاي رشد كودكان فراهم مي كند

استفاده از آلياژهاي بهتر و ساختار مدرن فريمهاي داراي پدهاي قابل تنظيم اين امكان را بوجود آورده كه مشكل اينگونه پلها كه در گذشته والدين را از انتخاب اين فريمها (داراي پد هاي قابل تنطيم)بر حذر مي داشت حل شود

انواع پل هاي عينك:Bridge styles

1- نوع زين اسبي saddle :

وزن عينك را بر روي طرفين بيني و همينطور راس بيني توزيع مي كند

امكان تحمل حداكثر ميزان وزن فريم را فراهم مي كند

امكان فيت آن براي پلهاي بيني چاق و پهن وجود دارد

پائين آوردن فريم بر روي صورت را امكان پذير مي سازد

پل سوراخ كليدي key- hole bridge:

وزن عينك را بر روي طرفين بيني توزيع مي كند

براي بيني هاي دراز و باريك مناسب است

امكان بالاتر آمدن فريم بر روي صورت را فراهم مي كند

فشار را از روي راس بيني افراد حساس در اين ناحيه بر مي دارد

پد هاي قابل تنظيم adjustable nose pads:

براي همه انواع پل بيني مناسب است

وزن فريم را تنها بر روي پد ها توزيع مي كند

اندازه و نوع پدها ، همچنين جنس ماده سازنده آنها را براحتي مي توان تعويض نمود

حداكثر انعطاف پذيري را دارد

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

اندازه و نوع پل بيني عينك :

انتخاب فريمي كه بخوبي بر روي بيني سوار شود اهميت زيادي دارد زيرا پل بيني نود درصد از وزن عينك را تحمل مي كند مهمترين عامل در اين ارتباط ميزان سطح تماس پل با پوست مي باشد زيرا اغلب مشاهده مي شود كه محل تماس پل با پوست دچار قرمزي و پرخوني مي شود

وقتي وزن عينك بر روي ناحيه وسيع تري از سطح تماس پل و بيني پهن شود يا به عبارت ديگر سطح تماس پل و بيني بيشتر باشد استفاده كننده عينك راحت تر خواهد بود و بر عكس اگر وزن عينك بر روي ناحيه كمتري از سطح بيني گسترده شود يك فشار متمركز بر آن ناحيه وارد مي شود بطوريكه مي تواند منجر به درد و ناراحتي گردد اكنون مشخص شده است كه پهناي بيني بين سنين سه تا هجده سالگي به ميزان 5 درجه كاهش مي يابد و عمق پل نيز از 14 ميليمتر به 19 ميليمتر افزايش مي يابد در مورد كودكان اين بدين مفهوم است كه سطح پل عينك بايد پهن تر باشد و زاويه پد يا زاويه سطح تماس بايد تا حد امكان بزرگتر باشد تا راحتي بيشتري را براي كودك فراهم نمايد

در حاليكه تكنيكهاي زيادي براي ايجاد تغيير و بهبود وضعيت فيت پل عينك وجود دارد ولي هيچ چيزي جايگزين پل عينكي كه از همان اول خوب است نمي شود از سه نوع پل عينك موجود پدهاي قابل تنظيم بهترين گزينه براي بچه هاست قابليت تنظيم اين نوع پل امكان اعمال تغييرات لازم را در سالهاي رشد كودكان فراهم مي كند

استفاده از آلياژهاي بهتر و ساختار مدرن فريمهاي داراي پدهاي قابل تنظيم اين امكان را بوجود آورده كه مشكل اينگونه پلها كه در گذشته والدين را از انتخاب اين فريمها (داراي پد هاي قابل تنطيم)بر حذر مي داشت حل شود

انواع پل هاي عينك:Bridge styles

1- نوع زين اسبي saddle :

وزن عينك را بر روي طرفين بيني و همينطور راس بيني توزيع مي كند

امكان تحمل حداكثر ميزان وزن فريم را فراهم مي كند

امكان فيت آن براي پلهاي بيني چاق و پهن وجود دارد

پائين آوردن فريم بر روي صورت را امكان پذير مي سازد

پل سوراخ كليدي key- hole bridge:

وزن عينك را بر روي طرفين بيني توزيع مي كند

براي بيني هاي دراز و باريك مناسب است

امكان بالاتر آمدن فريم بر روي صورت را فراهم مي كند

فشار را از روي راس بيني افراد حساس در اين ناحيه بر مي دارد

پد هاي قابل تنظيم adjustable nose pads:

براي همه انواع پل بيني مناسب است

وزن فريم را تنها بر روي پد ها توزيع مي كند

اندازه و نوع پدها ، همچنين جنس ماده سازنده آنها را براحتي مي توان تعويض نمود

حداكثر انعطاف پذيري را دارد

4 ژانویه, 2004

نویسنده: دکتر آیدین صفوتی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

داروهای ضد التهابی غير استروئيدی محلول در آب با کاهش جرم گيری لنز، باعث کاهش احتمال چسبندگی باکتريها به لنز می شود

دراين تحقيق …


چسبيدن پروتئين اشک به لنز باعث افزايش احتمال چسبندگی باکتريها به لنز می شود.ليزوزيم عمده ترين پروتئين رسوبی است. اصولاً داروهای ضد التهابی غير استروئيدی (NSAID) مانع از تجمع پروتئين می شوند. اثر NSAID محلول در آب روی مهار چسبندگی باکتريها به شرح زير خواهد بود:

S. Aureus > S. Epidermidis > P. Aeroginosa

نکته جالب توجه اينکه لنزهايی که از قبل از مصرف تحت تاثير NSAID قرار داده شده باشند، مقاومت بيشتری در برابر چسبندگی باکتری نشان می دهند

Inhibition of bacterial adherence to a high-water-content polymer by a water-soluble, nonsteroidal, anti-inflammatory drug. Arciola CR, Montanaro L, Caramazza R, Sassoli V, Cavedagna D. J Biomed Mater Res. 1998 Oct;42(1):1-5.

رسوب کردن ليزوزيم روی لنز باعث مهار شدن فعاليت الاستاز می شود

دراين تحقيق …


رفتار S. Aureus که يکی از متداولترين عوامل عفونت چشمی است، مورد بررسی قرار گرفت. چسبندگی اين باکتری در حضور ليزوزيم افزايش می يابد، اگر چه ليزوزيم باعث تغيير سطح ترشح آلفابتاتوکسين ها نشده بود ولی حضور ليزوزيم، فعاليت الاستاز را مهار کرده بود. رسوب ليزوزيم روی کنتاکت لنز، مشوق چسبيدن S. Aureus به لنز است.

Effect of lysozyme on adhesion and toxin release by Staphylococcus aureus. Thakur A, Chauhan A, Willcox MD.

Cornea and Contact Lens Research Unit, Cooperative Research Centre for Eye Research and Technology, University of New South Wales, Sydney, Australia. a.thakur@cclru.unsw.edu.au Aust N Z J Ophthalmol. 1999 Jun-Aug;27(3-4):224-7.

3 ژانویه, 2004

نویسنده: دکتر آیدین صفوتی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

رسوبات پروتئينی و ليپيدی روی لنزهای نرم، اثر مهارکنندگی متقابل بر يکديگر دارند

در اين تحقيق …


معلوم شد که در لنزهای FDA IV (پرآب و يونی)، رسوبات پروتئينی باعث هيدروفوب شدن سطح لنز و افزايش استعداد چسبندگی ليپيدها می شوند. افزايش رسوبات ليپيدی، سطح لنز را بازهم هيدروفوب تر می کند و افزايش رسوبات پروتئينی را مهار می کند. در لنزهای FDA II (کم آب وغير يونی)، پروتئينهای دارای بار مثبت،وارد رقابت با ليپيدهای دو قطبی چسبيده به لنز می شوند و جايگزين برخی از آنها می گردد. بدينترتيب، اثرگذاری پروتئينها و چربی ها بر يکديگر، احتمالاً باعث کاهش شانس چسبيدن آلوده کننده ها به لنز می شوند.

Protein-lipid interaction on the surface of a hydrophilic contact lens in vitro. Bontempo AR, Rapp J. Department of Biological Sciences, State University of New York, College of Optometry 10010, USA. Curr Eye Res. 1997 Aug;16(8):776-81.

معيارهای شناسايی لنزهای کهنه

در اين تحقيق …


در شرايط آزمايشگاهی بهترين معيارها برای کهنه بودن لنز بدست آمدند که عبارتند از شدت هيروفوب بودن لنز، ناصاف شدن سطح لنز، وجود مواد نيتروژندار، وجود ليپوکالين. در مجموع، اين تحقيق نشان می دهد که بدنبال مصرف کردن لنز و خصوصاً دير تعويض کردن آن، ويژگيهای فيزيکوشيميايی لنز تغيير می کند و از حالت طبيعی خارج می شوند.

Influence of wear and overwear on surface properties of etafilcon A contact lenses and adhesion of Pseudomonas aeruginosa. Bruinsma GM, Rustema-Abbing M, de Vries J, Stegenga B, van der Mei HC, van der Linden ML, Hooymans JM, Busscher HJ. Department of Biomedical Engineering, University of Groningen, Groningen, The Netherlands. Departments of Oral and Maxillofacial Surgery, Ophthalmology, and. Oculenti, Contact Lens Department, University Hospital, Groningen, The Netherlands. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002 Dec;43(12):3646-53.

1 ژانویه, 2004

warpage

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها: ,

يک مشکل شايع ديگرلنزهای RGP ايجاد toricity دائمی در لنز می باشد که اصطلاحا warpage ناميده می شود و در چند مورد با flexure تفاوت دارد
1-با بررسی BCR لنز با راديوسکوپ وجود toricity در لنز تائيد می شود در صورتی که در flexure لنز اسفريک است
2- اين مشکل بمرور زمان ايجاد می شود در حاليکه مشکلات ايجاد شده در اثر flexure بلافاصله روی می دهد
3- تغييرات توريک ايجاد شده در لنز دائمی می باشند
علت اصلیwarpage اعمال فشار زياد توسط انگشتان در حين پروسه تميز کردن می باشد اکنون روشن است که تميز کردن لنز در بين انگشتان سه و نيم برابر بيشتر منجر به warpage نسبت به روش تميز کردن لنز در کف دست می شود علاوه بر اين شيوع warpage در کسانی که قبلا از لنزهای PMMA استفاده می کرده اند بيشتر است و همچنين با Dk ماده مورد استفاده نيز ارتباط دارد
بالاخره warpage و همينطوروارونه شدن لنز ممکن است ناشی از واژگون گذاشتن لنز در درون جالنزی های صاف باشد
با انجام اقدامات زير می توان بروز warpage را کاهش داد:
1- بطور روتين در معاينات مختلف BCR لنزهای همه بيماران را چک کنيد تا در صورت کشف کمترين ميزان toricity بتوان آگاهيهای لازم را به بيماران داد و از آسيب بيشتر به لنز جلوگيری نمود
2- به همه بيماران آموزش دهيد که کار تميز کردن لنز را در کف دست خود انجام دهند
3- هميشه جالنزی هايی به بيماران بدهيد که که دارای شيار يا سوراخ هايی در درون خود باشند
4- اگر warpage ادامه پيدا کرد ماده لنز را به يک ماده دارای Dk کمتر تغيير دهيد و يا سيستم تميز کننده ای را که دست در آن نقش نداشته باشد به بيمارانتان توصيه نماييد