يک روش کاملاً ساده برای شناسايی کيفيت لايه ضد اشعه ماورای بنفش در عينک و کنتاکت لنز گويا بحث اشعه ماورای بنفش در اپتيران داغ شده. در جواب سوال جناب بختياری استاد خودم، اين راه ساده را بررسی فرماييد البته دقت کنيد که مشکل چو حل شود آسان شود و اين راه انقدر ساده است [...]

يک روش کاملاً ساده برای شناسايی کيفيت لايه ضدUV

يک روش کاملاً ساده برای شناسايی کيفيت لايه ضد UV در عينک و کنتاکت لنزگويا بحث UV در اپتيران داغ شده. در جواب سوال جناب بختياری استاد خودم، اين راه ساده را بررسی فرماييد البته دقت کنيد که مشکل چو حل شود آسان شود و اين راه انقدر ساده است که بعد از خواندن آن [...]

مطلب دنباله دار در مورد عدسيهای تماسی، قسمت دهم

جمعبندی بحث هايپوکسی قرنيه و ورود به بحث عوارض ناشی از رسوبات لنزهای نرم در قسمت پيش ديديم که لنزهای نرم از نظر اکسيژن رساندن به چشم، دچار مشکل هستند بطوريکه هيچکدام از لنزهای نرم، حتی پر آبترين آنها، برای مصرف شبانه روزی و حتی برای ساعتی خوابيدن قابل مصرف نيستند. از آن مهمتر، بسياری [...]

Trivex

Trivex نخستين ماده لنز سه كاره است بدين مفهوم كه سه ويژگي دارد كه قبلا هرگز دريك ماده بتنهايي يافت نشده است اپتيك برتر مقاومت در برابر ضربه Impact resistance وزن بسيار كم

2تا چشم ؛ يکي زرنگ ، يکي تنبل مسعود ثاقب حتما شما هم چند وقت پيش در ميان آگهي هاي بازرگاني تلويزيوني ، خانمي را ديده بوديد که توصيه مي کرد کودکانتان را بين سنين 4 تا 6 سال به پايگاه هاي سنجش بينايي ببريد. مطمئنا کوچکترين غفلت در مراقبت از نعمت بينايي نونهالان که [...]