دکترای حرفه ای اپتومتری

دکترای حرفه ای اپتومتری خواست همه اپتومتریست های ایرانی
31 آگوست, 2003

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها:

بازديدكنندگان نامرئي:

دوستان زياذي را مي شناسم كه به گقته خودشان گاهگاهي سري به اپتومتري ايران مي زنندولي كمتر نام يا اثري از آنان در قسمت كامنت ها يا دفترچه يادبود ديده مي شود و يا اصلا ديده نمي شود بنظر مي رسد اين دوستان تمايلي ندارند تا اثري از بازديد آنان در اپتومتري ايران باقي بماند

البته من هنوز علت اين امر را كشف نكرده ام ولي بهر دليلي كه باشد تنها اثر آن كم نشان دادن ميزان مشاركت دوستان و همكاران در يك فعاليت گروهي است كه هدف آن ايجاد ارتباط بهتر ميان اپتومتريست هاي ايراني است پس دوستان وهمكاران گرامي بياييد اپتومتري ايران را از خودمان بدانيم و با ثبت نظر و پيشنهاد خودمان به ايجاد وگسترش اين ارتباط كمك نماييم

30 آگوست, 2003

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها:

از هيئت مديره محترم انجمن علمی اپتومتری ايران درخواست دارم تا در صورت امکان اعلام نمايند ثبت نام کنندگان انجمن علمی چه تعداد بوده و سير ثبت نام و صدور کارت عضويت و انتشار فصل نامه که وعده آن داده شده بود ، به کجا رسيده است.تعدادی از همکاران که با تشويق واصرار من ثبت نام کرده اند گله دارند که تا بحال تماسی از سوی انجمن با آنان گرفته نشده است و نامه يا اطلاعيه ای دريافت نکرده اند .بنظر می رسد ارتباطات بيشتر و گسترده تری برای جمع آوردن و هماهنگی همکاران در اين انجمن مورد نياز است.

همين انتظار نيز از هيئت مديره محترم انجمن صنفی وجود دارد که به عنوان مغز متفکر و چکيده نظرات اعضاء ،بطور متشکل تر و با روابط عمومی بهتر ، اعضاء را در جريان وقايع قرار دهند ، سپس بطرقی نظير صدور اطلاعيه ، تصميمات مطروحه را به اعضاء منتقل کرده و عملکرد مورد انتظار را بطور واضح و شفاف از اعضاء بخواهند.برای مثال در همين وقايع اخير بسياری از همکاران شهرستانی نمی دانند چه اتفاقی در مورد اپتومتری و شکوائیه اتحاديه عينک سازان در جريآن است ،تصميم هيئت مديره چیست و آنان به عنوان اعضاء چه وظيفه ای دارند

29 آگوست, 2003

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها:

همکاران محترم توجه داشته باشند که ایین نامه عینک طبي مورخه 1334 ابلاغیه از جانب معاونت درمان وزارت بهداري وقت مي باشد نه مصوبه مجلس . بنابر این قانون محسوب نمي شود پیشنهاد اینجانب به همکاران این بود( در شرایطي که توانستیم نظر موافق مجلس را بدست بیاوریم ) بیاییم ایین نامه عینک طبي پیشنهادي خود را پس از بررسي هاي حقوقي وبا مشارکت همکاران صاحب نظر ومشاورین حقوقي کمیسیون بهداشت مجلس تدوین وبه مجلس ارائه کنیم در صورت تصویب این پیشنهاد مشکلات ما در مورد عینک طبي يبسرعت واساسي مرتفع, مي شد وحرکت اساسي دیگر ما اخذ وکیل وتقدیم دادخواست به مراجع قضایی وشکایت از اتحادیه عینک سازان بود متاسفانه هزینه وکیل که ده میلیون تومان بود جمع نشد وبه جاي ما عینک سازان این کار راکردند!! علي ایحال ما این راهها راباید برویم ودست از نامه نگاري که در شرایط فعلي کاربردي ندارد برداریم به امید انجام اقدامات اصولي واحقاق حقوق صنفي مان

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها:

راستي مي دانستيد كه پايه گذار عينك سازي در ايران كيست ؟ بله ايشان كسي نيستند مگر مرحوم پروفسور حسابي !!!!!

28 آگوست, 2003

سير تاريخي تشكيل حرفه اپتومتري

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها:

نگاهي به سير تاريخي تشكيل حرفه اپتومتري اين موضوع را روشن مي سازد كه اساسا اپتومتري از ميان عينك سازاني كه مايل بوده اند آنچه را كه مي فروشند خود نيز تجويز نمايند رشد ونمو پيدا نموده است و بواقع نيز هدف اصلي از تكامل و گسترش اين حرفه از يك طرف خدمت رساني بهتر به بيماران و پر كردن شكاف بين تجويز كننده و سازنده عينك و از طرف ديگر مرتبط ساختن دنياي صنعت و دنياي پزشكي بوده است بطوريكه اساسا عرضه و فروش عينك جزئي جدايي ناپذير از خدمات اپتومتري محسوب گشته و بدون آن سرويس اپتومتري ناقص محسوب مي گردد و حتي در بعضي كشورها هنوز هم واژه اپتومتريست را با عينك ساز( optician يا ophthalmic optician) معادل مي دانند
بنابراين روشن است كه ساخت و فروش عينك يكي از اركان اساسي حرفه اپتومتري محسوب مي گردد و جدا نمودن اين بخش از آن بمفهوم ريشه كن ساختن اين حرفه است چرا كه اساسا اپتومتري بدون عرضه و فروش عينك ديگر مفهومي نخواهد داشت بنابراين اگر كساني كه امروز تصميم گيري در مورد اين امر خطير به آنان واگذار شده بخواهند درست تصميم بگيرند خواهند ديد كه آنچه كه مدعيان جدايي عينك سازي از اپتومتري در پي آن هستند سرابي بيش نيست چرا كه اساسا عينك سازي و اپتومتري مفهومي واحدوجدايي ناپذير هستند و اين در واقع خود گروه عينك سازان تجربي هستند كه جايي در اين سيستم ندارند و بايد بتدريج حذف گردند چرا كه همانطور كه در آين نامه فروش عينك هاي طبي سال 1334 آمده تنها تازماني كه تعداد فارغ التحصيلان اپتومتري كشور به حد كافي نرسيده است امكان برگزاري امتحان و اعطاي مجوز به افراد غير اپتومتريست وجود داشته و آخرين دوره امتحان عينك سازي توسط وزارت بهداشت ودرمان در سال 68 برگزار شده و پس از آن با توجه به رشد كمي دانشكده هاي اپتومتري و افزايش شمار دانش آموختگان اپتومتري در ايران ديگر هيچ گونه مجوزي به افراد عادي براي تاسيس موسسه عينك سازي اعطاءنشده و نخواهد شد
پس بجاست حالا كه تعداد فارغ التحصيلان اپتومتري كشور به حد كافي رسيده است و براي اينك جامعه بتواند از دانش وتوان اپتومتريست ها كه تنها گروهي هستند كه در همه زمينه هاي مرتبط با چشم وبينايي و همينطور ساخت وعرضه عينك در دانشگاه آموزش ديده اند بهره مند گرددتمام مراكز فروش عينك تحت نظارت اپتومتريست ها قرار گيرند و حتي موسساتي نيز كه قبلا براي آنها مجوز صادر شده نيز ادامه كار آنها منوط به داشتن اپتومتريست ناظر گردد

27 آگوست, 2003

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها:

تحقيقی در انگليس نشان می دهد بيش از نيم ميليون بريتانيايی مسنتتر از 75 سال دچار افت ديد شديد هستند.يک نفر از هر 10 نفر فرد مسن دچار اختلال بينايی است و يک نفر از هر 50 نفر نابينا می باشد

دژنراسيون ماکولا عامل اصلی نابينايی افراد مسن در آن کشور است

البته بنظر می رسد در کشورهای جهان سوم چون کشور ما ، عوامل اصلی نا بينايی افراد مسن همچنان کاتاراکت و گلوکوم و تراخم باشد. والبته جای نگرانی نيست زيرا خوشبختانه در مراکز چشم پزشکی بزرگ پايتخت و شهرهای بزرگ وسايل اعمال جراحی ليزيک و ساير اعمال لوکس فراهم است و نيازی نيست تا به فکر ابداع روشهای ساده و ارزان برای عمل کاتاراکت و درمان تراخم بيچارگان و محرومان شهرستانهای دور و نزديک باشيم

اگر هم قشری همچون اپتومتريستها بخشی از خدمات اوليه بهداشتی چشمی رادر کشور ارائه کنند يا قابليت ارائه آن را داشته باشند با کمی بی توجهی و فراهم کردن محدوديتهای بيشتر برای آنها می توان اوضاع را مطابق معمول نگاه داشت.

اپتومتريستها تنها گروهي هستند كه دانش عينك سازي را در دانشگاه فرا مي گيرندعينك

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: اپتومتری - برچسب‌ها: ,

در ميان سه گروه چشم پزشك ، اپتومتريست و عينك ساز تجربي كه به ارائه خدمات چشمي و بينايي در كشور ما اشتغال دارند اپتومتريستها تنها گروهي هستند كه دانش opticianry يا همان عينك سازي را در دانشگاه فرا مي گيرندعينك سازان تجربي اساسا فاقد تحصيلات آكادميك هستند و تنها به استناد مجوز صادره از وزارت بهداشت ودرمان كه پس از برگزاري يك امتحان به آنان اعطا شده اقدام به ساخت وفروش عينك مي نمايند در برنامه آموزشي چشم پزشكان نيز دوره اي به نام عينك سازي وجود ندارد
اپتومتري تنها حرفه ايست كه توانسته صنعت و علوم باليني را به يكديگر پيوند زده و با آگاهي از اين هر دو زمينه علمي هم در كار تجويز و هم در كار ساخت و فروش وسايل كمك بينايي توفيق يابد و خدمتي شايسته و در خور توجه را به جامعه تقديم نمايد
روشن است كه هر كدام از علوم باليني يا صنعتي محض به تنهايي نمي توانند ضامن موفقيت در كار تجويز و عرضه وسايل اپتيكي وكمك بينايي باشند و لازم است تا عرضه كننده اين وسايل بر امور باليني مرتبط با چشم و بينايي نيز تسلط داشته باشد تا بتواند بدرستي از پس حل مشكلات بينايي بيماران برايد و اين همه در قالب اپتومتري است كه تحقق مي يابد و تنها زماني مي توان خدمت اپتومتري را كامل دانست كه اپتومتريست آنچه را كه تجويز نموده خود نيز به بيماران خود عرضه نمايد و بر نحوه استفاده از آن نيز نظارت داشته باشد ‏‏

23 آگوست, 2003

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها:

ابتلا دسته جمعي گروهي از مردم به فتوكراتيت خطر نورهاي ماوراءبنفش را بيشتر روشن مي سازد

گزارشي در شماره ژوئن 2003 ژورنال بهداشت عمومي بريتانيا بچاپ رسيده كه جرئيات واقعه اي را كه در بازار حراج گله هاي گاو روي داده شرح مي دهد در اين محل پوشش محافظ لامپ هاي بخاري جيوه در اثر ونداليسم آسيب ديده بوده و مورد تعمير قرار نگرفته بوده است گروهي از مردم كه در حراج شركت كرده بودند در اثر قرار گرفتن در معرض منبع نور بدون حفاظ UV_B دچار فتو كراتيت شده اند اين گزارش خطرات با لقوه اي را كه استفاده از لامپ هاي UV در محل هاي عمومي دارد متذكر مي گردد و بر نياز به نگهداري مناسب چنين منابع نوري تاكيد مي ورزد

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها:

تحقيقی در کالج اپتومتری دانشگاه اوهايو انجام شده است که طی آن 2523 کودک آمريکائی در سنين 5 تا 17 سال مورد معاينه چشم و سنجش بينائی قرار گرفته اند

اين کودکان در چهار گروه سياه پوستان (534 نفر) ،آسيائيها (491 )،اسپانيولها (463 نفر )و سفيد پوستان (1035 نفر ) تقسيم شده بودند. 9.2 درصد کودکان ميوپ بودند، 12.8 درصد هيپروپ بودند و 28.4 درصد دچار آستيگماتيسم بودند

فاکتورهای نژادی مهم

کودکان آسيائی بيشترين درصد شيوع ميوپی (18.5 )را داشتند و بدنبال آنها اسپانيولها (13.2) و سياهان (6.6 ) و سفيد پوستان (4.4 ) قرار داشتند

شيوع هيپروپي در کودکان سفيد پوست بيشترين مقدار (19.3درصد ) را داشت.اين مقدار در گروه اسپانيولها12.7درصد ، سياهان 6.4 درصد و آسيائيها 6.3 درصد بود.

بيشترين شيوع آستيگماتيسم در اسپانيولها ( 36.9 درصد ) بود.بدنبال آنها آسيائيها (33.6 ) ، سفيدها ( 26.4 )و سياهان با 20 درصد شيوع قرار داشتند

در نتيجه اين تحقيق آمده است که ميزان شيوع زياد عيوب انکساری در کودکان 5 تا 14 ساله در هر 4 گروه يک مشکل مهم بهداشت اجتماعی بشمار می رود

اين تحقيق دلالت بر آن دارد که شيوع زياد عيوب انکساری باعث می گردد تعداد زيادی از کودکان در فعاليتهای روزمره تحصيلی يا تفريحی خود از نظر بينائی دچار نقصان باشند.اين عيوب انکساری تصحيح نشده بطور بالقوه می توانند ياد گيری کودک را دچار مشکل سازند يا او را در انتخاب فعاليتهای روزمره خود دچار محدوديت نمايند

21 آگوست, 2003

استفاده از آتروپين بر بستن چشم در درمان آمبليوپي ترجيح داده مي شود

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: دسته‌بندی نشده - برچسب‌ها: ,

حتما شما هم در چند روز گذشته از رسانه ها ديده يا شنيده ايد كه دانشمندان نتيجه گرفته اند كه استفاده از آتروپين بر بستن چشم در درمان آمبليوپي ترجيح داده مي شود و بعضي جرايد تا آنجا پيش رفتند كه به مردم توصيه كردند ديگر چشم بچه ها را نبنديد روزنامه خراسان روز چهارشنبه 29 مرداد ماه مطلبي دارد با عنوان روشهاي درمان تنبلي چشم كودكان كه در آن به مقايسه هر دو روش بستن و استفاده از آتروپين در درمان تنبلي چشم كودكان پرداخته است و در آن از قول دكتر شمس آورده است آتروپين داروي جديدي نيست بلكه نزديك به 30 سال است كه چشم پزشكان از اين دارو براي درمان تنبلي چشم كودكان استفاده مي كنند وي مي افزايد:چكاندن اين دارو در چشم كودك باعث تاري ديد موقت در ديد چشم سالم كودك مي شود ودر نتيجه كودك با استفاده از چشم تنبل خود بتدريج آن را فعال مي كند
درمان با آتروپين اگر چه كه از بسياري جهات براي كودكان مناسب است ولي بايد توجه داشت كه اين قطره براي كودك عوارضي از قبيل تب و….ايجاد مي كند و استفاده از آن در همه موارد امكانپذير نيست
خواندن ادامه مطلب را به شما توصيه مي كنم