حوادث چشمی ناشی از کار: 1-تروما:تقزیبا 75 درصدتمام صدمات چشمی ناشی از کار را آسيبهای سطحی قرنيه و اجسام خارجی تشکیل می دهند حدود 1.4تا 4 درصد آسيبهای چشمی در اثر ورود اجسام خارجی به چشم ایجاد می شود مشاغلی که بیشتر مخاطره اميزند صنايع فلزی و کارهای ساختمانی است شايع ترين اجسامی که به [...]

سردبير يکی از مجلات اپتومتری آمريکا چندی پيش به عنوان نکته هفته اشاره ای داشت به شرح حال و نکاتی که بايد در امر گرفتن شرح حال از بيماران رعايت شود و از جمله ذکر نموده بود که علاوه بر سوالات متداول شامل سن وسيمپتومها و داروهای مورد استفاده وشکايت اصلی بيمار و…….. دوسوال هم [...]

این هم سايت موسسه حمايت از بيماران آر پی ملاحظه کنيد

نتايج يک تحقيق که در مجله افتالمولوژی انگليس به چاپ رسيده نشان می دهد اشخاصی که از کراوات استفاده می کنند و گره انرا بسيار محکم می بندند يا يقه پيراهن خود را بسختی می بندند و بقول معروف گردن کلفت هستند در معرض ابتلاء به بيماری گلوکوم و نقصان بينايی هستند اين بررسی مشخص [...]

امروز موفق شدم برنامه هوش مشرقي را بشنوم بسيار جالب بود و الحق كه دوست عزيزمان جناب آقاي دكتر جعفرزاده بخوبي توانستند حق مطلب را ادا نمايند و بخشهايي از خدمات اپتومتري را به جامعه معرفي نمايند به ايشان خسته نباشيدمي گويم و براي ايشان وساير همكارانمان كه در راه اعتلاءاپتومتري ايران تلاش مي كنند [...]