تبریک سال نو

من هم به نوبه خود نوروز باستاني و آغاز سال جديد را به تمام همكاران و دوستان تبريك عرض ميكنم و آرزوي سالي توام با سلامتي و خوب وخوش براي همه دارم.

محققِن امريکايی می گويند با قرار دادن لنزهای تماسی در پوششی از سلنيوم می توان انرا از باکتريهای پاتوزن محافظت نمود

لنزهای رنگی به افراد dyslexic کمک می کند تا بهتر بخوانند

محلولهای لنز تماسی فاقد قدرت کافی برای از بين بردن عامل کراتيت آکانتاموبايی هستند

در اينجا توصيه شده است از استفاده لنز های آزمايشی بر روی بيشتر از يک نفر اجتناب گردد