يکی از خبرهای خوبی که در خبرنامه انجمن علمی اپتومتری ايران بچاپ رسيده است خبر تاسيس وب سايت ويژه انجمن اپتومتری ايران می باشد در اين خبر آمده است که انجمن علمی اپتومتری ايران در نظر دارد یک سايت اينترنتی مختص به خود ايجاد کند که در آن کليه اطلاعات مربوط به اپتومترست ها ی [...]

شماره اول خبرنامه انجمن علمی اپتومتری ايران به صاحب امتيازی اين انجمن چاپ ومنتشر شد

در مقدمه خبرنامه در مطلبی با عنوان سخنی با همکاران به قلم دکتر عباس عظيمی امده است :با نگاهی اجمالی به دور نمای اپتومتری در ايران ما را مجاب می سازد که در جهات زير قدم برداريم 1-تعريف واضح واستاندارد از بينايی ،ارتقاءوحفظ آن در بين آحاد ملت ايران و نيز شرکت درطرحهای بزرگ ملی [...]

امروز نهم اسفند ماه اولين سالگرد شروع وبلاگ عينک است

سال گذشته در حاليکه فقط سه ماه از آغاز وبلاگ نويسی می گذشت من با همکاری دوست عزیزم جناب آقای مهندس محمد حسين خسروی وبلاگ عينک را تاسيس نمودمهمانطور که در آغاز وبلاگ عینک گفته ام از آنجایی که کمبود متون فارسی در زمينه اپتومتری در اينترنت کاملا مشهود بود لازم ديدم تا از اين [...]

از ديگر مباحثی که در جلسه مجمع عمومی انجمن اپتومتری خراسان مطرح شد موضوع پرداخت بموقع حق عضويت اعضاء وميزان آن و همينطور عضويت در نظام پزشکی بود که پس از اظهار نظر های مختلف در نهايت اعضاءبا اکثريت آرابر روی مبلغ و نحوه پرداخت آن توافق کردند در مورد مسئله عضويت در نظام پزشکی [...]

اين مطلب را هم در باره لنز های تماسی GP مطالعه بفرمائيد