معاینه سرعصب بینایی در گلوکوم

گلوکوم به عنوان سومین عامل کوری در جهان همواره مورد توجه بوده است و از آنجاییکه تشخیص زودهنگام این اپتیک نوروپاتی می تواند بر نتایج درمان و عملکرد بینایی بیماران تاثیر به سزا داشته باشد ، تشخیص زودهنگام همواره مورد توجه بوده و منجر به ظهور تکنیک هاگلوگلوکوم به عنوان سومین عامل کوری در جهان [...]

شاخص های OCT در ماکولوپاتی وابسته به سن

وابسته به سن خواهیم داشت . نخست باید با اصول و پارامترهای تفسیر تصاویر آشنا باشیم که این اصول به طور مفصل در سایت اپتیران توضیح داده شده است . تغییراتی که در این بیماری درتصاویر OCT اتفاق می افتد منعکس کننده تغییرات رتین بوده به طوری که می توان با استفاده از این تکنولوژی [...]

ماهنامه اپتومتری ایران

 قصد داریم که هر ماه نشریه ای را به نام ماهنامه اپتومتری ایران هر ماه منتشر کنیم که شماره های اولیه ان روی سایت های اپتومتری قرار خواهد گرفت و در صورت استقبال همکاران به دنبال گرفتن مجوز و انتشار گسترده تر و ارسال آن به بیمارستان ها و مراکز چشم پزشکی خواهیم بود مطالب [...]

دید دو چشمی – 7

بیمار 19 ساله ای با شکایت های دوبینی گهگاهی و آستنوپی هنگام انجام کار نزدیک مراجعه کرده است : VA : 20/20 far and near Ref : -0.50 OD and OS 8 pd near esophoria and ortho at far Amp of acc : 12 OD and OS Monocular facility : 10 cpm Binocular facility : [...]

دید دو چشمی – 6

در پست های پیشین به گروه نخست آنالیز و برخی کیس های آن پرداختیم البته موارد بسیاری را می توان در نظر گرفت که در نهایت انتخاب پلن درمان مناسب به قضاوت و تصمیم گیری اپتومتریست خواهد بود . موارد بیان شده نمونه های شایع تر و تیپیک بودند . گروه دوم آنالیز به دیتاهای [...]