پرسش هفته – پاسخ

اگر بیماری به اندازه m از روبروی یک تابلو که در d متری بیمار قرار دارد جابجا شده باشد، اندازه ظاهری اپتوتایپی به سایز o از دیدگاه او چقدر خواهد بود؟ پاسخ: برای پاسخ به این سوال مطابق تصویر مراحل زیر را طی کنید: 1-      اندازه ظاهری اپتوتایپ معادل طول خط HC در مثلث قائم [...]

پرسش هفته

برای سنجش صحیح حدت دید، بیمار باید دقیقا روبروی چارت بنشیند و به عبارت دیگر محور بینایی او باید بر سطح تابلو عمود باشد. حال فرض کنیم که به دلیلی مجبور هستیم در محلی غیر استاندارد از بیمار دید بگیریم. میخواهیم بدانیم حداکثر مقداری که مجاز هستیم بیمار را از نقطه روبروی تابلو جابجا کنیم [...]

سوال هفته

یک مرد هجده ساله سه روز پیش با چشمان دردناک مراجعه نموده است او توسط مراقب اولیه سلامتی چشم چندماه قبل نیز دیده شده و تشخیص استفاده بیش از حد مجاز از لنز تماسی نرم داده شده.…..ادامه

سوال هفته

سوال این هفته اربیس را ببینید و پاسخ خودتان را با پاسخ درست مقایسه کنید

سوال هفته

سوال این هفته اربیس را ببینیدوپاسخ خودتان را با پاسخ سایت مقایسه نمایید