چهار سال درمان تنبلی چشم بخاطر هیچ

روز گذشته خانواده ای فرزند نه ساله خودشان را که مدعی بودند سه چهار سال تحت ذرمان تنبلی چشم بوده و هنوز بهبود نیافته پیش من آورده بودند تا من برای شان کاری بکنم وجود عیب انکساری قابل توجه در چشم راست و عدم وجود هیچ گونه عیب انکساری در چشم چپ گواه وجود تنبلی [...]

مقاله اي از اپتومتري ايران در يك ژورنال افتالموژي

در جستجوي مقالات اپتومتري اين مقاله از آقاي مومني و خانم احساني را در ژورنال افتالمولوژي هندوستان پيدا كردم ببينيد The relationship between binocular vision symptoms and near point of convergence

یک مقاله جالب در باره نارسایی تقارب

نارسایی تقارب از موارد شایع در کار اپتومتری است و روزانه ما با موارد متعددی از این بیماران سروکار داریم این مقاله جالب را ببینید

همه چیز در باره ضعف تقارب

همه آنچه در باره ضعف تقارب باید بدانیم یکجا در ایجا گرد آورده شده است ببینید

دید دو چشمی – 7

بیمار 19 ساله ای با شکایت های دوبینی گهگاهی و آستنوپی هنگام انجام کار نزدیک مراجعه کرده است : VA : 20/20 far and near Ref : -0.50 OD and OS 8 pd near esophoria and ortho at far Amp of acc : 12 OD and OS Monocular facility : 10 cpm Binocular facility : [...]

دید دو چشمی – 6

در پست های پیشین به گروه نخست آنالیز و برخی کیس های آن پرداختیم البته موارد بسیاری را می توان در نظر گرفت که در نهایت انتخاب پلن درمان مناسب به قضاوت و تصمیم گیری اپتومتریست خواهد بود . موارد بیان شده نمونه های شایع تر و تیپیک بودند . گروه دوم آنالیز به دیتاهای [...]

دید دو چشمی – 5

در این پست به یکی از شایع ترین آنومالی های گروه نخست آنالیز می پردازیم . در این شرایط شاهد یک آنومالی دید دو چشمی و یک آنومالی تطابقی همراه با هم هستیم به این صورت که بیمار دارای مقدار قابل توجه اگزوفوریای غیر جبرانی در نزدیک و کاهش ورژنس فیوژنال مثبت و آنومالی تطابقی [...]

دید دو چشمی – 4

کیس 2 : بیمار 16 ساله ای با شکایات آستنوپی ، سردرد و کاهش ادراک حین انجام فعالیت های بینایی نزدیک مراجعه کرده است و نتایج معاینات به شرح زیر است : VA : 20/20 far and near Ref : +0.25 OD and OS Amm acc : 4.50 D OU NRA : +1.50 , PRA [...]

دید دو چشمی – 3

در پست قبل به گروه نخست آنالیز یافته های دید دو چشمی و تطابقی گروه PFV  پرداختیم و اشاره شد که انچه در انالیز اهمیت دارد وضعیت ورژنس فیوژنی بیمار جهت غلبه بر عدم توازی محورهای بینایی و نه صرفا مقدار و جهت فوریا است . با کیس ریپورت هایی به این موضوع خواهیم پرداخت [...]

دید دو چشمی – 2

در پست نخست اهمیت توجه به گروه دیتاها و کیس آنالیز دقیق جهت رسیدن به تشخیص و پلن درمانی درست آشکار گردید . برای کیس آنالیز سه مرحله وجود دارد . نخست آگاهی از مقادیر نرمال برای هریک از تست های دید دو چشمی و تطابقی با در نظر گرفتن انحراف معیار مقادیر نرمال ، [...]