معاينه ته چشم با عدسيهای جانبی اسليت لمپ، قسمت دوم:

آماده سازی لوازم و بيمار کار اول: آماده سازی مقدماتی دستگاه و بيمار ابتدا طبق معمول دستگاه را پاکسازی می کنيم (استفاده از پنبه و الکل برای پاکسازی جای چانه ای و جای پيشانی در اسليت لمپ). صبر می کنيم الکل خشک شود. با قرار گرفتن چانه بيمار روی دستگاه، ارتفاع جای چانه ای را [...]

اپتومتريست ضرورتا بايد کسی باشد که دارای دکترای حرفه ای اپتومتری باشد

مشخصا همه رشته های علمی – دانشگاهی (پرستاری) و حتی غير دانشگاهی (عينکسازی) در تلاش هستند تا حرفه خود را ارتقاء دهند. پرستاران مايلند در عرصه های مختلف علم پزشکی آموزش جداگانه ببينند و از اين طريق طبق گزارش بازنويسی شده فوق، کارشناسی ارشد پرستاری را با 14 گرايش مختلف افتتاح کرده اند و پانزدهمی [...]

کارشناسی ارشد پیوسته یا دکترای حرفه ای اپتومتری باعث ارتقای سطح ارائه خدمات اپتومتری به جامعه خواهد شد

آموزش اپتومتريستها بصورت دوره های کارشناسی ارشد پيوسته و ترجيحا دکتری حرفه ای باعث ارتقای خدمات اپتومتری به جامعه و شناخت بهتر مردم از کارآييهای اين حرفه خواهد شد. با تبديل شدن اپتومتری به دکتری حرفه ای پيوسته، رقابت برای ورود به رشته شدت خواهد يافت و وروديهای رشته از بين رده های بالاتر کنکور [...]

گفتگوی حسین دهقانی و آیدین صفوتی

استاد عزیزم جناب آقای صفوتی با تمام احترامی که برای شما قائلم متاسفانه بسیاری از همکاران منجمله خود من وقتی میبینم من از علمم نمیتونم جهت خدمت به مردم استفاده کنم جایی که اپتومتریستها از بدیهی ترین حقوق خود که تجویز عینک هست محروم هستند به چه دردی میخورد که من این بیماری را تشخیص [...]

دژنرسانس از نوع مشبّک (Lattice degeneration)

يکی از انواع دژنرسانس شبکيه را در اين تصوير ملاحظه می فرماييد. دژنرسانس مشبّک يا لتيس، معمولا در قسمتهای محيطی شبکيه ديده می شود (يکی از انواع نسبتا شايع دژنرسانس است). اين تصوير مربوط به خانمی سی و دو ساله است که دارای يک مورد لتيس غير سمپتوماتيک در قسمت تحتانی شبکيه، به فاصله 9-8 [...]