چشم ساده از نوع بسيار ساده!

شايد خنده دار باشد (شايد هم نه) ولی آنزمان که تمرين رتينوسکپی را شروع کرده بوديم (سال دوم دانشجويی) سر اينکه چشم ساده (رديوسد آی) دست کی باشد، مجبور بوديم با هم کنار بياييم (بخوانيد گاهی وقتها دعوا مرافعه می شد). ايکاش اين ابداع ناقابلی که در اين ويديو تقديم می شود، آنزمان به عقل [...]

WCO کنگره جهانی اپتومتری در سال 2017 در هندوستان برگزار می شود

محل برگزاری اجلاس آتی کنگره جهانی اپتومتری يا  World Congress of Optometry Conference در شهر حيدرآباد هندوستان خواهد بود. حيدرآباد شهری است واقع در مرکز هندوستان، شرق مومبای و جنوب دهلی نو، که با جمعيت حدودا هفت ميليون نفری خود رتبه چهارم را در اين کشور به خود اختصاص می دهد. شهرت اين شهر در [...]

دنيا با بزرگ و کوچک يکجور رفتار می کند

شايد بد نباشد مطلع شويد http://www.brienholdenvision.org او نيز رفت. کوششهايش بيشمار بود.

روش شما برای نگهداری سوابق بيماران چيست؟

در طول نه سالی که بطور مستقل مطب اپتومتری داشتم در مورد حفظ و نگهداری سوابق بيماران، خيلی ضعيف عمل کردم. معمولا يادداشتهای مختصری را روی برگه های کوچکی می نوشتم تا دفعه بعد از آنها استفاده کنم. اگر جلسه فالوآپی داشتم که در طی يکی دوهفته بعد برگذار می شد، مشکلی نبود و يادداشتها [...]

اگر امروز مطب افتتاح کنم اول يک … می خرم

گمان کنم وقتش شده بی مزه بازی را کنار بگذارم و جواب را تقديمتان کنم. در آن سالها که اولين نيمچه مطب را افتتاح کردم، اولين ابزارم همانطور که حکايت شد، تابلوی ديد بود، بعد جعبه عينک با يک ترايال فريم ارزانقيت خريدم – جعبه عينکش نو، ارزان ولی معرکه بود – گويا هندی بود [...]

جوابهاى همکاران

ممنونم از همه همکارانى که انقدر سريع پاسخ دادند به سوال به ظاهر ساده اى که ممکن است قدرى عميقتر از شکل ظاهرى آن باشد. ديديم که نظرات مختلفی مطرح شد. عده ای معتقد بودند همه تجهيزات ذکر شده در متن سوال، ضروری هستند و بدون داشتن همه آنها نمی توان مطب را افتتاح کرد. [...]

اولين دستگاهی که موقع راه اندازی مطب اپتومتری تهيه می کنيد کدام است؟

  قبل از اينکه ادامه اين مطلب را مطالعه فرماييد، لطفا چند دقيقه فکر کنيد. حقيقتا اگر امروز بخواهيد برای افتتاح مطب خودتان شروع به خريد کنيد و بودجه اتان هم چندين ميليونی نباشد و مجبور باشيد بعضی لوازم را بعدا تهيه کنيد، اولين وسيله ای که می خريد کدام خواهد بود؟ اجازه بدهيد سوال [...]

پروتکل اقدامات اپتومتريک در معاينه و ارجاع بيماران ديابتی (بخش دوّم)

خلاصه قبل: اولين کاری که می کنم اين است که ببينم آيا بيمار من فردی است پرخطر (های ريسک) يا کم خطر (لو ريسک)؟ دومين کاری که انجام می دهم اين است که سعی می کنم از ميزان قند خون، فشار خون و کلسترول و تری گليسيريد فرد اطلاع پيدا کنم. جديد: سومين کاری که [...]

پروتکل اقدامات اپتومتريک در معاينه و ارجاع بيماران ديابتی (بخش اوّل)

از يادداشتهای دوستان و اساتيد ممنونم و خوشحالم که نامهای ديرآشنايي را دوباره ديدم و از اينکه باز با شما در تماسم خداوند را شکر می گويم. همه يادداشتها البته درست بود ولی اگر رخصت دهيد، قدری موضوع را بازتر کنيم و در واقع پروتوکل معاينه و ارجاع بيماران ديابتی را با هم مطالعه نماييم. [...]

يک سوال: چه کار می کنيد اگر ….

دردفترکار اپتومتریتان نشسته ايد و آرزو می کنيد مريض بعدی بيايد چون لازم است روزتان پربار باشد و در عين حال آرزو می کنيد هيچکس نيايد چون از تمام مسايل و مشکلات روزمره زندگی (و مشکلات حرفه ای اپتومتری) خسته شده ايد و بدتان نمی آيد يکی دو روز (يکی دو ماه؟) کسی کاری به [...]