معرفی صاحبان صلاحیت جهت بینایی سنجی

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: صاحبان صلاحیت جهت بینایی سنجی، در سامانه ای معرفی می شوند.

ه گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانگیری، با اشاره به جلسه ای که با هیات مدیره انجمن علمی و صنفی جامعه اپتومتریست های ایران برگزار شد، افزود: اهم مباحثی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، ساماندهی نسخه نویسی و پرونده الکترونیک سلامت به همراه برخی از مشکلات جامعه اپتومتریست ها از جمله مداخلات افراد فاقد صلاحیت لازم در امر بینایی سنجی بود.

وی ادامه داد: طبق توافقات انجام شده با هیات مدیره انجمن مقرر شد ظرف مدت ۱۰ روز در راستای نسخه نویسی و امضای الکترونیک راهکارهای اجرایی مبتنی بر استانداردهای ملی برای انجام این مهم ارائه شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، تصریح کرد: صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک برای جامعه اپتومتریست های کشور نیز در دستور کار قرار گرفت و همچنین در حوزه معرفی صاحبان صلاحیت جهت بینایی سنجی، سازمان نظام پزشکی با همکاری وزارت بهداشت و انجمن علمی اپتومتریست ها اقدامات لازم را در سامانه جامع اطلاع رسانی ارائه خواهد نمود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: با توجه به الزام قانونی نسخه نویسی الکترونیک در قراردادهای بیمه ای، جامعه اپتومتریست های کشور خواستار انجام این مهم هستند.