کمتر از یک هشتم چشم پزشکان میخواهند عینک بفروشند

وقتی فقط 248 نفر از مجموعه دو هزار نفری چشم پزشکان در خواست امری را دارند این بدین مفهوم است که بقیه چنین درخواستی ندارند ومایلند همانند گذشته به کار در حیطه چشم پزشکی ادامه دهند و تمایلی به ورود به عرصه کاری حرف مشابه ندارند از گذشته دور ساخت و فروش عینک در انحصار حرفه اپتومتری بوده است و چشم پزشکان همواره از این که در محل طبابت خودشان اقدام به عرضه و فروش کالا نمایند منع شده اند و قوانین موجود همه در جهت اجتناب از در گیر کردن پزشکان به امر خرید و فروش لوازم پزشکی بوده است
ورود چشم پزشکان به دایره فروش کالایی که خود تجویز می کنند می تواند زمینه درخواست سایر پزشکان برای فروش دارو یا سایر ملزومات پزشکی در مطب ها گردد بدعتی که نمی توان پایانی برآن متصور بود وزارت بهداشت در گذشته یک بار پاسخ این گروه از چشم پزشکان را داده است و آن هم این بوده پروانه مطب خود را بدهید و حالا بروید عینک بفروشید بدین مضمون که یا طبابت کنید یا عینک فروشی . پزشکانی که با صرف هزینه هنگفتی دوره پزشکی عمومی و تخصص چشم پزشکی را طی کرده اند و اساسا برای این تربیت شده اند که مرهمی بر درد های مردم بگذارند حالا می خواهند عینک بفروشند در حالیکه حرفه دیگری برای این کار وجود دارد حرفه ای که با صرف وقت و هزینه کمتری برای کشور تربیت می شود و ظیفه اصلی آن نیز همین کار یعنی تجویز ، ساخت و فروش عینک طبی است و نیازی به در گیر شدن چشم پزشکان دراین کار وجود ندارد .چشم پزشکانی که حالا به نظر می رسدزیاد هم شده اند و به دنبال بازار های کاری جدید می گردند
یکی از اساتید چشم پزشکی کشور چنین اظهار داشته اند : که “در حال حاضر دو هزار چشم پزشك در كشور وجود دارد كه نسبت به جمعیت كشور زیاد هستند. تعداد رزیدنت های چشم پزشكی در مراكز آموزشی دو تا سه برابر بیش از مواردی است كه درخواست می شود و باید در این زمینه تمهیدات اساسی اتخاذ شود.” آیا وقت آن نرسیده که مدیران وزارت بهداشت در ظرفیت پذیرش دستیار برای گروههای آموزشی چشم پزشکی تجدید نظر کنند و به میزان نیاز کشور دستیار پذیرش نمایند تا دیگر نیازی به دست اندازی به وظایف سایر رشته های مشابه نباشد و ازبابت بازار کار آنها نیز هیچ نگرانی وجود نداشته باشد


Comments are closed.