اپتومتریست ها در تمام دنیا موظف به تشخیص بیماریهای چشمی می باشند

هراز چند گاهی یکی از بزرگان چشم پزشکی حرف دل شان را می زنند و چنین اظهار می دارند که اپتومتریست ها فقط قادر به تعیین نمره عینک هستند و قادر به تشخیص بیماریهای چشمی نمی باشند با نگاهی کوتاه به فلسفه ایجاد و رشد و نمو حرفه اپتومتری بسادگی می توان دریافت که برنامه آموزشی اپتومتریست ها اساسا با این هدف طراحی شده تا دانش آموختگان این رشته پس از فراغت از تحصیل بتوانند به طور مستقل اقدام به معاینه بیماران نموده و بیماریها واختلالات مختلف عضوبینایی را تشخیص و آنچه را که در حد دانش و مهارت خود می بینند اصلاح و یا درمان نمایند و هرآنچه را که خارج از حیطه کاری خویش در بیمار یافتند پس از تشخیص جهت درمان به پزشکان مربوطه ارجاع دهند اپتومتری ابتدا یک رشته غیر پزشکی بود اما بتدریج روشن شد اپتومتریست ها نیز باید عضو تیم مراقبت از چشم وبینایی باشند و آنها می توانند همکاران بسیار خوبی برای پزشکان باشند شلوغی و ازدحام بیماران نیازمند خدمات چشم پزشکی باعث شد تا بخشهای بیشتری از وظایف چشم پزشکان به حرفه اپتومتری واگذار گردد و در بسیاری از کشورهای جهان کار تشخیص و درمان بعضی از بیماریهای چشمی به اپتومتریستها که حالا مدرک دکترای حرفه و حتی تخصصی نیز دارند واگذار گردد بنابراین آموزش اپتومتریستها توسعه یافت و بسیاری از اقدامات تشخیصی و درمانی مراقبتی چشم به دانش آموختگان این حرفه محول گردید البته همواره کسانی بودند و هستند که مخالف دخالت غیر پزشکها در امور پزشکی بوده اند اما گذشت زمان نشان داد که گسترش علوم مرتبط با مراقبت از چشم وبینایی و زیادی تعداد بیماران مبتلا به اختلالات چشمی وبینایی واگذاری بسیاری از اقدامات تشخیصی درمانی به حرفه اپتومتری را اجتناب ناپذیر ساخته است و اپتومتریست هاقطعا باید بتوانند بطور مستقل از چشم و سیتم بینایی معاینه بعمل آورند و از دانش ومهارت کافی برای رفع بسیاری از مشکلات و بیماریهای سیستم بینایی برخوردار باشند این روزها که عده ای از همکاران محترم چشم پزشک ما تلاش میکنند تا سهم اپتومتریست ها در تشخیص بیماریهای چشم را انکار نمایند بسیاری از کارشناسان و کارشناسان ارشد این رشته در اقصی نقاط کشور مان مشغول خدمت رسانی به هموطنان مان هستند و از همه ابزار های تشخیصی همانند دستگاههای اسلیت لمپ ، سونوگرافی چشم ، او سی تی در کنار سایر تجهیزات مربوط به مراقبتهاب انکساری برای ارایه خدمت به مردم بهره می جوینداز بزرگان جامعه جشم پزشکی کشور انتظار داریم دست از انکار همکاران اپتومتریست خود بردارند و اجازه دهند شاغلین این دو حرفه دست در دست یکدیگر برای خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان تلاش نمایند .


Comments are closed.