آیا فارغ التحصیلان دوره کارشناسی بینایی سنجی و مقاطع بالاتر آن در ایران براستی اپتومتریست هستند ؟

بیاد دارم روزی که برای تسویه حساب نهایی به دانشگاه مراجعه کرده بودم آقای جواد حشمتی که حالا مدرک دکترای اپتومتری دارند و در تورنتو به کار مشغولند نیز همراه من بودند ایشان شدیدا اصرار داشت تا در برگه نهایی که از دانشگاه دریافت می کرد رشته تحصیلی ایشان به جای بینایی سنجی اپتومتری قید شود شاید درک مشکلی که امروز برای ما ایجاد شده در آنروز برای من خیلی مقدور نبود اما ایشان بخوبی می دانست که اگر به جای اپتومتری کلمه بینایی سنجی در مدرک ایشان قید شود چه مشکلاتی ممکن است ایجاد شودمعلوم نیست اولین بار چه کسی واژه بینایی سنجی را به عنوان جایگزین اپتومتری پیشنهاد داده است قطعا این فرد نمی دانسته این جایگزینی چه مشکلاتی ممکن است برای فارغ التحصیلان آینده این رشته ایجاد نماید اخیرا نظام پزشکی در مجوز های دفتر کاری که برای همکاران ما صادر می کند واژه اپتومتری را حذف نموده است و زمزمه هایی شنیده می شود که برخی چشم پزشکان هم که بخوبی حرفه اپتومتری را می شناسند و با شرح وظایف آن آشنایی دارند تلاش می کنند بین اپتومتری و بینایی سنجی تفکیک قایل شوند
در اینکه بینایی سنجی ایرانی دقیقا همان اپتومتری اروپایی و آمریکایی است شکی نیست چرا که برنامه آموزشی این رشته دقیقا از برنامه های معادل آن در این کشورها اقتباس شده است واگر از کسانی که این برنامه نوشته اند والان نیز در قید حیات هستند بپرسید قطعا به شما خواهند گفت که آنچه طراحی شده دقیقا همان اپتومتری است و نه هیچ چیز دیگر . یک مقایسه ساده بین برنامه آموزشی کارشناسی اپتومتری با برنامه اپتومتری دانشگاههای اروپا و آمریکا موید این موضوع است که این رشته قطعا اپتومتری است و هدف از آن تربیت نیروی متخصصی بوده که بتواند بطور مستقل از چشم و ضمایم آن معاینه بعمل آورده و اختلالات و بیماریهای عمده آن را تشخیص داده ، عیوب انکساری را تعیین و عینک یا لنز مناسب را تجویز و مجموعه تست های پاراکلینیکی از قبیل پریمتری ، توپوگرافی و… را انجام داده و در صورت نیاز بیمار را به سطح بالاتر ارجاع نمایدروشن است که اگر چنین فردی نتواند بیماریهای چشم را تشخیص دهد قطعا نمی تواند در کار تجویز عینک یا لنز نیز موفق باشد پس این حرف دوستان چشم پزشک که ادعا می کنند اپتومتریست ها نمی توانند بیماریهای چشمی را تشخیص دهند قطعا درست نیست و مهمترین کار اپتومتریست ها تشخیص بیماریهای مختلف چشمی است چرا که بدون تشخیص بیماریها نمی توان انتظار داشت که یک اپتومتریست در کار مراقبتهای انکساری نیز موفق باشد برنامه آموزشی اپتومتری در ایران جدا از تغییراتی که عده ای تلاش می کنند تا آن را از کارایی لازم خارج نمایند بگونه ای طراحی شده تا کارشناسان اپتومتری پس از فراغت از تحصیل قادر به معاینه کامل چشم و تشخیص بیماریهای مهم آن ، کشف و تصحیح عیوب انکساری و تجویز عینک یا لنز برای اصلاح این عیوب باشند همچنین مهارتهای بالینی لازم جهت مدیریت اختلالات دید دو چشمی ،بیماران با دید کم و انجام انواع متعددی از تست های پاراکلینیکی را فرا گیرند


Comments are closed.