پایان شانزدهمین کنگره اپتومتری خراسان

شانزدهیمن کنگره اپتومتری خراسان روز گذشته در هتل ثامن مشهد به کار خود پایان داد . نخستین روز کنگره با حضور همکاران اپتومتریست در روز چهارشنبه 29 اردیبهشت آغاز شد . در نخستین پنل همایش همکاران و اساتید به ارائه سخنرانی های علمی پرداختند . در همایش برای اولین بار بخشی برای دفاع از مقالاتی […]

چند پرسش و پاسخ در زمینه اپتومتری

حدود ده سال من پمفلتي را براي توزيع بين بيماران خودم بصورت سئوال وجواب نوشته ام ومايلم در اينجا تعدادي از سئوالات وجواب آنها را بياورم تا چنانچه همکاران اپتومتريست بخواهند انها نيز نمونه اين پمفلت را تهيه نمايند –اپتومتريست يا ( بينايي سنج) كيست؟ اپتومتري يا بينايي سنجي علم مراقبت هاي بينايي است واپتومتريست […]

اپتومتری چیست؟

کلمه اپتومتری از کلمه لاتین optic و metry که بمعنی سنجش و ارزیابی انکسار و در فارسی بعنوان بینایی سنجی ترجمه شده است ، که بمعنی واقعی شامل دو وجه پزشکی و فیزیکی می باشد که وجه پزشکی آن شامل: آناتومی وفیزیولوژی چشم،فارموکولوژی،آسیب شناسی( اتیولوژی) چشم و بینایی و … می باشد و وجه دیگر […]