قبلاً سوالی را کراراً از من می پرسیدند که آیا اگر لنزی را کمتر مصرف کنیم، می توانیم مدت بیشتری آنرا نگهداری کنیم؟

سوال دیگری هم که پاسخش با سوال بالا یکسان است، اخیراً شایع شده:
لنزهای سیلیکون هیدروژلی به بازار آمده که تولید کننده می گوید برای یکماه قابل مصرف است و می توان تا شش شب متوالی آنرا از چشم درنیاورد. اولاً آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ دوماً، اگر این لنز را بصورت شبانه روزی استفاده نکنیم و فقط روزها در چشم بگذاریم، آیا می توان آنرا بیش از یکماه (مثلاً دو یا سه یا چهار ماه) مصرف کرد؟ یا اگر مثلاً دو هفته آنرا بصورت شش شبانه روزی استفاده کنیم، می توانیم دو هفته باقیمانده را به چند هفته روزانه افزایش دهیم؟

پاسخ من در مورد تمام این سوالها یکی است:
حتی اگر لنز را فقط یک دقیقه مصرف کرده باشیم، رسوبات پروتئینی روی لنز شکل می گیرند و دیگر مهم نیست که (بواسطه ادامه یافتن مصرف لنز ) آیا رسوبات جدیدی اضافه بشوند یا خیر. مهم این است که لنز از بسته بدی فابریک خارج شده . مهم نیست که لنز بصورت روزانه مصرف شده باشد یا شبانه روزی، مهم این است که رسوباتی روی لنز از همان دقیقه اول مصرف شکل گرفته اند که با هیچ محلول و هیچکدام از روشهای شیمیایی و مکانیکی جرمگیری، بطور کامل پاک نمی شوند.
به زبان ساده تر:
همه لنزهای نرم، اعم از بطری نشان یا بلیستر (بسته بندی پلاستیکی)، تنها در یکماه اول مصرف کاملاً بی خطر هستند. از یکماه به بعد، هر روزی که میگذرد خظر ایجاد واکنشهای آلرژیک افزایش می یابد.
این موضوع، هیچ ارتباطی به هیدروژل بودن و یا سیلیکون هیدروژل بودن لنز ندارد. هیچ ارتباط و وابستگی هم به شیشه ای بودن یا پلاستیکی بودن بسته بندی لنز ندارد: همه و همه وهمه و همه لنزهای نرم اگر بیش از یکماه مصرف شوند، خطر ایجاد آلرژی را به همراه دارند.