متن واقعی و کامل نکاتی چند درباره کنتاکت لنز نوشته دکتر آيدين صفوتی، اپتومتريست

اين عين مطلبی است که در تاريخ 17 آگست سال 2004 در وبلاگ ايرانسافتلنز توسط دکتر آيدين صفوتی نوشته و نشر گرديد. اين سايت در حال حاضر به  “قرنيه و کنتاکت لنز به فارسی” تغيير نام يافته و کماکان منتشر می شود. TUESDAY، AUGUST 17، 2004 گويا زمان برای مصرف کنندگان لنز متوقف شده است. […]

می نويسيم – ما فقط اهل علم هستيم آنهم اگر خدا قبول فرمايد

مطلبی را که شش هفت سال پيش در وبلاگ ايرانسافتلنز خوانديد، امروز در شش هفت سايت و وبلاگ ببينيد، آنهم بدون قيد نام نويسنده واقعی و حتی با نام فردی که نمی شناسيم http://cclpersian.blogspot.com/2011/03/blog-post.html کليه حقوق نوشته های اين وبلاگ و وبلاگهای مرتبط با آن منجمله وبلاگ http://cclpersian.blogspot.com/ متعلق و در انحصار نگارندگان است و […]

هفته ای که پشت سر گذاشتيم، هفتۀ جهانی گلوکوم يا آب سياه بود

ششم لغايت دوازدهم ماه مارس به عنوان هفتۀ جهانی بيماری گلوکوم يا آب سياه نامگذاری شده است ادامۀ مطلب را در اينجا ملاحظه فرماييد

هفته ای که پشت سر گذاشتيم، هفتۀ جهانی گلوکوم يا آب سياه بود

ششم لغايت دوازدهم ماه مارس به عنوان هفتۀ جهانی بيماری گلوکوم يا آب سياه نامگذاری شده است. اين بيماری در کشورهای به اصطلاح پيشرفته، عامل شماره يک نابينايی به شمار می رود. اين در حالی است که نيمی از افراديکه مبتلا به اين بيماری هستند، حتی پس از معاينه در کشورهای پيشرفته، به اشتباه سالم […]