سفيد شدن مژه‌ها

موهاي ابرو و مژه‌ها به ندرت بر اثر افزايش سن سفيد مي‌شوند. اين امر به علت نقش آنها در جذب نورهاي اضافي ورودي به چشم است.  پوليوزيس (poliosis) به سفيد شدن لوكاليزه موهاي ابرو و مژه‌ها اطلاق مي‌گردد. پوليوزيس مي تواند در اثر بيماري‌هاي چشمي و نيز بيماري‌هاي سيستميك اتفاق افتد . بيماري هاي چشمي كه مي توانند منجر به سفيد شدن مژه‌ها گردند شامل بلفاريت قدامي مزمن ، سمپاتيك افتالميا و يووئيت ايديوپاتيك مي‌باشند.
بيماري‌هاي سيستمك مانند سندرم واردنبرگ ( كاهش شنوايي حسي همراه با آنومالي‌هاي رنگدانه‌اي در كودكان ) ، ويتيليگو ( پيسي يا برص ) ، سندرم مارفان و توبروس اسكلروزيس ( بيماري اتوزوم غالب با فنوتيپ متغير كه در آن پروليفراسيون سلولي منجر به تشكيل بافت‌هاي شبه توموري از بافت طبيعي در ارگان‌هاي مختلف مانند پوست ، مغز ، چشم ، كليه ، قلب و استخوان مي‌گردد ) ، اغلب سفيد شدن مژه‌ها و ابرو را به همراه دارند. مد نظر داشتن اين موارد در معاينه مي‌تواند كمك بسياري به مديريت صحيح بيماران نمايد.

یک نظر برای این مطلب

  1. ورود شما را به جمع نویسندگان این وبلاگ گرامی می داریم و منتظر مطالب جدیدتر شما هستیم