همراهي با تحولات جديد يك ضرورت است

هفته گذشته فيت يكي از لنزهای نسل سوم لنزهاي سيليكون هيدروژل را شروع كردم
سه لنز :
Biofinity (comfilcon A, CooperVision, Inc
PremiO (asmofilcon A, Menicon
Avaira (enfilcon A, CooperVision
جديدترين محصولات لنز تماسي هستند كه تا حد زيادي مشكلات نسل هاي اول و دوم لنزهاي سيليكون هيدروژل را حل كرده اند همانطور كه مي دانيد نسل اول لنزهاي سيليكون هيدروژل با نام:
PUREVISION™ (balafilcon A, Bausch & Lomb
NIGHT & DAY™ (lotrafilcon A, CIBA
ده سال پيش وارد بازار شدند اين لنزها نفوذپذيري زيادي نسبت به اكسيژن داشته ولي محتواي آب آنها كم بود و بنابراين ماژولس يا سختي آنها زياد بود و اين منجر به بروز مشكلاتي در انطباق با لنز و همچنين رنگ پذيري ملتحمه مي گرديد نسل دوم لنزهاي سيليكون هيدروژل در سال 2004 وارد بازار شد اين لنزها
ACUVUEÒ ADVANCE™ (galyfilcon A, Johnson & Johnson) and
ACUVUEÒ OASYS™ (senofilcon A, Johnson & Johnson
. داراي مرطوب كننده داخلي هستند و فاقد پوشش سطحي مي باشند محتواي آب اين لنزها زياد و به تبع آن ماژولس آنها نسبت به لنزهاي قبلي كمتر است و اما Biofinity (comfilcon A, CooperVision, Inc) لنزي كه من به تازگي فيت آن را آغاز كرده ام فاقد هرگونه پوشش سطحي وماده مرطوب كننده داخلي است در Biofinity ماكرومرها تنها منبع سيليكون هستند در مطالعات مربوط به تورم شبانه اين لنز عملكرد خوبي داشته در يك مطالعه در كانادا اين لنز با lotrafilcon A در 20 نفر افراد تازه فيت مورد مقايسه قرار گرفته است پس از هشت ساعت استفاده شبانه هيچ تفاوتي مشاهده نشده است در استراليا نيز در مطالعه Noel Brennan’s group عملكرد Biofinity از نظر راحتي بهتر از lotrafilcon A and balafilcon A بوده است علاوه بر اين از نظر تغيير در بينايي ، رنگ پذيري ملتحمه و همينطور قرمزي آبژكتيونيز موقعيت Biofinity بالاتر بوده است بسياري از عوارضي كه به خواص مكانيكي لنزهاي سيليكون هيدروژل نسبت داده مي شود با كاهش ماژولس و تغييراتي كه در طرح و ديامتر لنزهاي جديد داده شده است كاهش يافته است
ساير ويزگيهاي Biofinity عبارتند از داشتن لبه هاي گرد و مدور ، فقدان هرگونه پوشش سطحي و يا ماده مرطوب كننده داخلي ، عدم رنگ پذيري قرنيه پس از يك دوره استفاده كوتاه مدت ، آسفريك بودن اپتيك سطح قدامي ، عملكرد سابزكتيو بهتر در آزمون استفاده طولاني مدت .
عوامل متعدد ديگري نيز وجود دارند كه در انتخاب يك لنز نرم مناسب دخالت دارند آنچه كه روشن است با ظهور مواد لنز جديد و محصولات جانبي جديد گزينه هاي پيش روي بيماران افزايش مي يابد و اپتومتريست ها بايد براساس ويزگيهاي خاص هر بيمار ، شكل چشم ، نسخه بيمار ، شيوه زندگي و احتياجات بينايي هر فرد لنز مناسب او را انتخاب و فيت نمايند