يک معما! فهرست نه تا مقاله را در زير ببينيد. اگر گفتيد اين نه مقاله چه وجه اشتراکی دارند؟ 1. Sehi M, Ume S, Greenfield DS. Scanning laser polarimetry with enhancedcorneal compensation and optical coherence tomography in normal and glaucomatouseyes. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2007;48:2099-104.2. Sehi M, Guaqueta DC, Feuer WJ, Greenfield DS. A […]


جامعه اپتومتری ایران به اقدام وزارت بهداشت معترض شد با برگزاری تجمع ؛ جامعه اپتومتری ایران به اقدام وزارت بهداشت معترض شد عضو هیات مدیره جامعه اپتومتری (بینایی سنجی) ایران، خواستار اعمال قانون از سوی وزارت بهداشت در راستای صدور مجوز برای تاسیس مراکز ساخت عینک طبی به افراد متخصص و دانشگاهی شد. افشین محمدی، […]


بیانیه معترضین به اقدامات معاونت های درمان ، دانشگاه ها و مدیریت های وزارت بهداشت بسمه تعالی وزیر محترم بهداشت درمان واموزش پزشکی سلام علیکم در حالی که قوانین مجلس شورای اسلامی و احکام قضایی براساس رای ده ها قاضی و مستشار عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی در دیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور ساخت […]


مسئول فنی اپتومتریست = ساماندهی عینک طبی

مسئول فنی اپتومتریست = ساماندهی عینک طبی سلام با توجه به سوالات مکرر همکاران محترم از دفتر جامعه اپتومتری ایران در مورد نامه اخیر مرکز اعتباری بخشی درمان وزارت بهداشت به دانشگاه ها و معاونت های درمان و اینکه منظور از عبارت ساماندهی چیست ، به اطلاع می رساند : بر اساس قوانین ، صدور […]