يك مرد 55 ساله سفيد پوست به يك اپتومتريست مراجعه كرده و از يك لكه سياه در چشم چپ خودش كه در حال بزرگ شدن است شكايت دارد ديد او 30/20 و ضايعه مانند آن چيزيست كه در تصوير ديده مي شود بيمار بعدا به يك جراح رتين ارجاع داده شده است تشخيص احتمالي عبارتست […]

دوستی می گفت خودت را به کنتاکت لنز محدود نکن. گفتم چشم. درباره عدسيهای عينک هم بد نيست صحبت بکني». فعلاً منابع علمی يکی از شرکتها در دسترسم قرار گرفته و قصد دارم اطلاعات مربوط به عدسيهای آنها را بتدريج روی سايت بياورم. انشاالله روکشهای اپتيکی نوع کريزال – دنبال چيزی لطيفتر از دستمال کاغذی […]

معرفی سایت

نويسندگان كتابي كه در پست قبلي معرفي شد خودشان سايتي دارند كه بسيار جالب و مفيد است

به بهانه آغاز پنجمين سال فعاليت وبلاگ اپتومتري ايران

چهار سال گذشت انگار همين ديروز بود كه شروع به نوشتن وبلاگ عينك كردم و بعد هم بنابه ضرورت كار گروهي وبلاگ اپتومتري ايران را شروع كردم همكاران متعددي به جمع ما پيوستند و بعد هم به دلايلي كه خودشان داشتند از جمع ما خارج شدند اما راه اپتومتري ايران هم چنان ادامه دارد اپتومتري […]

سئوال هفته

این چشمان چسبناک یک زن 24 ساله استتشخیص احتمالی عبارتست از : a. blepharitis b. allergic conjunctivitis c. an infection with Demodex d. adenoviral infection پاسخ درست گزينهc. an infection with Demodex مي باشد