معرفی لنز تماسی برای اصلاح آفاکی در کودکان و بزرگسالان

SilSoft® and Silsoft® Super Plus این دو لنز برای اصلاح آفاکی کودکان و بزرگسالان کاربرد دارند


اولین قطره اشک مصنوعی فاقد مخافظ و مولتی دوز

اولین قطره اشک مصنوعی فاقد محافظ و مولتی دوز به بازار آمده است


یک دختر شش ساله برای ارزیابی آمبلیوپی معرفی شده والدین اظهار می دارند که او با ترم کامل ( 40 هفته ) متولد شده است ولی مشکلاتی در هنگام تولد داشته است از نظر عصبی او سالم است دید چشم راست او20/20 و دید چشم چپ او 100/20 می باشد فشار داخل چشمی او در […]


معرفی کتاب

كتاب «مراقبين چشم در ايران» به موضوعاتي همچون وضعيت مراقبين چشم در ايران و جهان، از جمله اروپا و آمريكا پرداخته و آموزش، شرح وظايف و حدود اختيارات چشم‌پزشكان، اپتومتريست‌ها و عينك سازان را مورد بررسي قرار داده است. اين كتاب در 50 صفحه توسط آقاي دكتر سيد حسن هاشمي نگاشته شده و با قيمت […]


سئوال هفته

این دختر 5 ساله از هنگام تولذ دچار انحراف چشم بوده است خانواده او معتقدند که این چشم راست اوست که دچار انحراف است حدت بینایی چشم راست OD 20/200 و چشم چپ OS 20/20 است Refraction is: OD +0.50 , OS +0.75. تشخیص احتمالی ؟ a. Duane syndrome b. right sixth nerve palsy c. […]


یک مرد 35 ساله ازاحساس جسم خارجی و کاهش بینایی چشم راست به مدت سه سال شکایت دارد1. چه ارگانیسمی ممکن است این کراتیت را ایجاد کرده باشد؟ a. adenovirusb. herpes simplex virusc. varicellar zoster virusd. normal flora bacteria 2.احتمال بروز کدام یک کمتر است؟ a. recurrent keratitisb. iritisc. high IOPd. retinitis 3. این مورد […]