معضلی به نام تجویز در آمتروپیای کم

یکی از ایراداتی که اغلب چشم پزشکان از اپتومتریست ها می گیرند تجویز عینک برای مقادیر کم آمتروپی می باشد البته کم نیستند چشم پزشکانی که خودشان نیز مقادیر کم و بیش جزئی امتروپی را اصلاح می کنند ولی این موضوع بیشتر در مورد اپتومتریست ها صدق می کنداینکه از چه میزان آمتروپی باید شروع […]

Adies tonic pupil

Adies tonic pupil

سئوال هفته

یک فرد 55 ساله دارای مردمکی به اندازه های زیر در تاریکی و روشنایی می باشد Light room OD: 3.5mm OS: 5.5mm Dark room OD: 4.0mm OS: 8.0mm بعد از ریختن 4% cocaine هیچگونه دیلاتاسیونی در چشم راست روی نمی دهد بعد از 48 ساعت تست با 1% hydroxyamphetamine تکرار می شود و باز هم […]

اینهم چند نکته در باره عدسیهای آنتی رفلکس:

GLARE

با انواع مختلف GLARE آشنا شوید

سئوال هفته

دو سئوال زیر از بخش سئوال هفته سایت CYBER SIGHTانتخاب شده اند این سایت را قبلا هم معرفی کرده ام اطلاعات بسیار خوبی در زمینه استرابیسم دارد و اساتید برجسته استرابیسم دنیا مطالب آنرا تهیه می کنند که از آن جمله می توان به این دو شخصیت برجسته چشم پزشکی اشاره نمود Eugene M. Helveston, […]

این دختر چهارده ساله حدود چهار سال پیش برای درمان ایزوتروپی مورد عمل جراحی right medial rectus recession and right lateral rectus resection قرار گرفته حدت بینایی چشم راست (OD) 20/30 و چشم چپ (OS) 20/20. می باشد رفراکشن سیکلوپلژیک چشم راست 1.50+و چشم چپ 1.00+ است در وضعیت اولیه چشمها مستقیم هستند اما والدین […]

این دختر دو ساله به خاطر یک انحراف اگزو اینتر میتانت چشم چپ مراجعه نموده است دید هر دو چشم او 30/15 می باشد در سایر معاینات چشمی مشکل خاصی دیده نمی شود رتینوسکوپی سیکلوپلژیک 1.00+درهر دو چشم را نشان می دهد وضعیت حرکات چشم طبیعی است و هیچ درمان خاصی در گذشته انجام نشده […]