كمي هم درباره تازه هاي سيليكون هيدرژل

سيليكون هيدروژلها را امروزه به دو دسته تقسيم مي كنند. دسته اول آنهايي هستند كه بصورت شبانه روزي مصرف مي شوند . ماده اين لنزها به نحوي طراحي شده كه ضريب اكسيژندهي بالاتري داشته باشند كه طبعا از اين لحاظ بسيار با ارزشند. ولي عده اي از اهل فن معتقدند كه ضريب سختي اين لنزها قدري بالا است. يراي همين هم سيليكون هيدروژلهاي نسل دوم را طراحي كرده اند كه نرم تر هستند ولي اكسيژنرساني كمتري دارند و بهمين علت هم براي مصرف شبانه روزي قابل تاييد نيستند.

دوستاني كه سلسله مطالب قبلي در مورد لنزهاي سيليكون هيدروژل را به ياد دارند، به خاطر دارند كه به تفصيل اهميت اكسيژن براي قرنيه را مطرح نموديم و توضيح داديم كه چرا لنزهاي هيدروژل فاقد سيليكون ديگر قابل مصرف نيستند و لنزهاي هيدروژل مصرف طولاني و تعويض غيرمكرر ، در تمام دنيا در حال از رده خارج شدن هستند و مشخص شده كه لنزهاي نرم بايد يك ماه يكبار و لنزهاي آرجي پي ششماه يكبار تعويض گردند و ملاك زمانهاي ذكر شده در بالا، فقط زمان باز شدن لنز است و مصرف شدن يا مصرف نشدن لنز و يا كم مصرف كردن لنز هيچ نقشي در طول عمر لنز ندارد و حداكثر يكماه بعد از باز شدن لنز نرم، بايد آنرا دور انداخت.

گروهي از لنزها هم كه يك روزه هستند، حتما بايد در پايان يك روز مصرف دور انداخته شوند ولي افسوس كه لنزهاي يكروزه را به عنوان يكماهه مي دهيم، لنزهاي يكماهه را براي يك سال توصيه مي كنيم و لنزهايي را كه در زمان دقيانوس براي كمتر از يكسال توصيه مي شدند را مي گوييم برو مصرف كن هر وقت اذيتت كرد بيا.

بعضي شركتها هم كه كماكان لنزهاي 25 سال پيش را مي فروشند و ما هم نمي گوييم چرا. به ما مي گويند اين لنز را اگر شبانه روزي بزني، براي يك ماه است ولي اگر شبها درش بياوري مي تواني تا سه ماه هم آنرا استفاده كني.ما هم باور مي كنيم.

همكاران گرامي
اميدوارم روزي برسد كه شركتها منبع علم ما نباشند و ما منبع علمي شركتها باشيم.