لنزهاي سيليكون هيدروژل

تجويز و استفاده از لنزهاي سيليكون هيدروژل در سالهاي اخير در ايران افزايش يافته است بد نيست دوستاني كه تجربياتي در اين زمينه دارند اين تجربيات را براي اطلاع ساير همكاران در اين وبلاگ بيان كنند براي مثال در مورد نحوه فيت و تفاوت فيت اين لنزها با هيدروژل هاي معمولي و عوارض احتمالي آنها اگر مطلبي داريد عنوان كنيد