جدید ترین داروهای ضد گلوکوم

جدید ترین داروهای ضد گلوکوم متعلق به خانواده ای از داروهاست که اصطلاحا آنولوگ های پروستاگلاندین نامیده می شوند این گروه دارویی بیشترین اثر را بر درمان گلوکوم در ده سال گذشته داشته است این داروها از نظر شیمیایی خویشاوند ماده ای هستند که بطور طبیعی در بدن یافت می شود پروستاگلاندین طبیعی : ماده […]

دخالت سازمانها و نهادهای دولتی در امور اقتصادی

دخالت سازمانها و نهادهای دولتی در امور اقتصادی مانند آنچه که سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در مورد عینک انجام می دهد امر بسیار مذموم و ناپسندیست چرا که ورود در امر عرضه و تقاضای یک پروتز پزشکی که عوامل متعددی در آن دخیل هستند به هیچ وجه در شان یک نهاد دولتی که […]

تجدید مجوز دفتر کار و پروانه مسئولیت فنی عینک سازیها نیازمند کسب امتیاز بازآموزی لازم خواهد بود

همکاران گرامی بر طبق اطلاعات واصله گنجانده شدن حرفه اپتومتری در لیست رشته هایی که مشمول قانون آموزش مداوم پزشکی می شوند مراحل نهایی خود را طی می کند و تا چند روز دیگر قطعی خواهد شد بنا براین لازم می دانم یادآوری نمایم که تجدید مجوز دفتر کار و پروانه مسئولیت فنی عینک سازیها […]