چشمان روشن گر از شما بپرسند براي از دست دادن كدام حس بيش از همه افسرده مي شويد، احتمالاً خواهيد گفت بينايي اتان. اختلال بينايي يكي از هراسناك ترين بيماري هاست. با اين حال، به گفته ي انستيتوي ملي چشم (National Eye Institute)، دست كم نيمي از همه ي موارد نابينايي قابل پيشگيري هستند. اما […]

دژنرسانس ماکولا

دژنرسانس ماکولا ((Age-related Macular Degeneration (AMD) دژنرسانس ماکولا ((Age-related Macular Degeneration (AMD) (يا به زبان عاميانه پوسيدگی سلولهای ناحيه مرکز بينايی) بيماری است که در سنين بالا اتفاق می افتد و سبب کاهش متوسط تا شديد بينايی می گردد. مرکز بينايی يا همان ماکولا (دايره ای به قطر ۵/۱ ميليمتر در مرکز شبکيه) در واقع […]