اپی ليزيک

عمل ليزر (PRK)، لازک (LASEK)، و اپی ليزيک (Epi-LASIK) بسيار شبيه به هم هستند و در واقع يک نوع عمل محسوب می شوند. نتايج نهايی و دقت اين روشها در تصحيح عيوب انکساری کاملا يکسان می باشد و اختلاف تنها در نحوه انجام بخشی از عمل جراحی است. برای افتراق اين نامها از يکديگر و […]

انتخاب بيمار جهت تجويز عدسي تدريجي

عدسيهاي تدريجي براي اغلب بيماران پير چشم يك عدسي ايده ال است و نيز ميتواند بعنوان جايگزين با ارزشي براي ساير انواع عدسيهاي چند گانونه مطرح باشد.اشخاصي كه ميتوانند از فوايد اين عدسيها بهره مند شوند عبارتند از · افرادي كه به تازگي وارد مرحله پير چشمي شدهاند بهترين كانديد براي اين نوع عدسيها ميباشند […]