عدسيهاي تدريجي

(progressive lenses)عدسيهاي تدريجيدر عدسي هاي تدريجي قدرت عدسي بطور مستمر بين ناحيه ثابت ديد دور و ناحيه ديد نزديك تغيير ميكند.با كاهش تدريجي شعاع عدسي در ناحيه تدريجي قدرت عدسي زيادتر مي شود. يعني شعاع انحنا سطح قدامي در فاصله بين شعاع ثابت قسمت ديد دور و قسمت ديد نزديك بطور تدريجي كاهش مي يابد. […]


چند نوع لنز در چشمهای يک اپتومتريست: قسمت هشتم

– سيليکون هايدروژل نوع Galifilcon A شرکت جانسون اند جانسون اين لنز، در واقع سومين لنز سيليکون هايدروژل دنيا است. ضريب اکسيژن آن (Dk/t) 86 واحد است و توسط FDA ، فقط برای مصرف روزانه تاييد شده است. اين لنز دارای ماده ای است به نام Hydraclear که طبق گفته های توليد کنندگان آن، باعث […]


چند نوع لنز در چشمهای يک اپتومتريست: قسمت هفتم – سيليکون هايدروژل نوع لوترافيلکون-آ

اينکه چطور شد که اين لنز را در چشمم قرار دادم ، در شماره قبل برايتان نوشتم. نکته ای که برايم جالب بود اين بود که با استفاده کردن از اين لنز تازه فهميدم که با عينک چقدر محدوديت داشته ام که برايم عادت شده بود. تجربياتی از رهايی را در طول يکماهه مصرف اين […]


در تاریخ آورده اند که روزی جوانی که سخت به باورهای انشاء های دوره مدرسه معتقد بود و باور داشت که علم بهتر از ثروت است به عرصه علم آموزی گذاشت. بر اساس فرمایش جناب خیام حادث شد آنچه که مقدر بود ” یک چند به کودکی به استاد شدیم … یک چند ز استادی […]


چند نوع لنز در چشمهای يک اپتومتريست: قسمت ششم

توريک يک روزه و خلاصی موقتی من از دست عينک! مطلبی که در اينجا می نويسم را اميدوارم بخوانيد و صرفاً به عنوان به اشتراک گذاشتن يک تجربه قلمداد کنيد و به قول دوستی: هيچ پيام ديگری در اين نوشتار نيست غير از آنچه که حس کرده ام و شايد شما هم بخواهيد از آن […]