چند نوع لنز در چشمهای يک اپتومتريست: قسمت سوم – فيت لنزهای توريک نرم نوع فوکوس

طبعاً افرادی که اپتومتريست يا چشم پزشک نيستند و احياناً اين سايت را مطالعه می کنند، بايد توجه کنند که هر اپتومتريست و هر چشم پزشک، حجم انبوهی از اطلاعات و تجربيات در زمينه برخورد با بيمار و تدارک مقدمات فيت لنز و مراحل اوليه تجويز لنز در ذهن دارند و اطلاعات زير تنها در […]

چند نوع لنز در چشمهای يک اپتومتريست: قسمت دوم

دو سال پيش يک جفت لنز توريک ماهانه ساخت يکی از شرکتهای اروپايی را امتحان کردم. در ابتدای امر (ده دقيقه بعد از قرار دادن لنز در چشم)، از برقرار شدن ديد مطلوب و آسايش کامل چشم لذت می بردم. ولی چند ساعت بعد، احساسی که اغلب بيماران به عنوان احساس خشکی چشم از آن […]

چند نوع لنز در چشمهای يک اپتومتريست

کلاس پنجم ابتدايی بودم که عينکی شدم. از 1.25- ديوپتر اسفر شروع شد و امروز که سی و پنج سال دارم نمره 180 *0.75 -2.50- برای چشم راست ونمره 180 *0.50 -2.50- را برای چشم چپ تحمل می کنم. اولين بار در سال 1369 يک نوع لنز را امتحان کردم (مارک Boxley Oxlex ساخت تايوان). […]