آيا اين امكان وجود دارد كه يك پوشش آنتي رفلكس كاملا شفاف و بدون رنگ داشته باشيم؟

از نظر تئوري بله اين امكان وجود دارد ولي چنين امري نيازمند امكانات و طراحي پيچيده اي مي باشد كه امكان حفظ و تداوم آن در يك خط توليد واقعي تقريبا غير ممكن است علاوه بر اين بعضي از شركتها يي كه تلاش كرده اند تا پوشش هاي آنتي رفلكسي تقريبا شفاف را عرضه نمايند […]

چرا انواع مختلف پوشش هاي آنتي رفلكس رنگهاي متفاوتي دارند؟

وقتي كه از پهلو و با كمي زاويه به عدسيهاي داراي پوشش آنتي رفلكس نگاه مي كنيد مي بينيد كه همه اين عدسيها ته رنگ جزئي دارند كه اصطلاحا رنگ باقي مانده يا residual color ناميده مي شود بعضي از انواع AR سبز و بعضي هم به رنگهاي آبي يا زرد مايل به سبز ديده […]

پوشش آنتي رفلكس

پوشش آنتي رفلكس باعث مي شود تا انعكاس ايجاد شده از سطح دوم به ميزان 2/1 طول موج نسبت به انعكاس از سطح اول خارج از فاز باشد بدين ترتيب دو انعكاس يكديگر را خنثي مي نمايند توجه داشته باشيد كه مدل تداخل مخرب كه در اينجا نشان داده شده بر اساس يك طول موج […]

مواظب چشم هاي خود باشيد خورشيد پرنور، عينك هاي تيره چشم يگانه عضو بدن است كه پوشش محافظ ندارد. چشم در معرض همه خطرات قرار دارد. پرتوهاي فرابنفش خورشيد به آساني به چشم آسيب مي رسانند و در دراز مدت ناهنجاري هايي از آب مرواريد گرفته تا ضعف ديد به وجود ميآورند. كشور ما آفتابي […]