پلي كربنات

پلي كربنات يكي از ايمن ترين و مقاوم ترين مواديست كه امروزه توليد مي شوند پلي كربنات نخستين بار در هواپيماهاي جاسوسي و جت هاي نظامي مورد استفاده قرار گرفت از اين ماده به عنوان محافظي براي دوربين هاي قوي كه در كف هوا پيماهاي جاسوسي كار گذاشته شده بود استفاده مي شد همچنين پلي […]