تبریک سال نو

من هم به نوبه خود نوروز باستاني و آغاز سال جديد را به تمام همكاران و دوستان تبريك عرض ميكنم و آرزوي سالي توام با سلامتي و خوب وخوش براي همه دارم.

محققِن امريکايی می گويند با قرار دادن لنزهای تماسی در پوششی از سلنيوم می توان انرا از باکتريهای پاتوزن محافظت نمود

لنزهای رنگی به افراد dyslexic کمک می کند تا بهتر بخوانند

محلولهای لنز تماسی فاقد قدرت کافی برای از بين بردن عامل کراتيت آکانتاموبايی هستند

در اينجا توصيه شده است از استفاده لنز های آزمايشی بر روی بيشتر از يک نفر اجتناب گردد

آغاز سال 1382 را به همه هموطنان و همکاران اپتومتريست تبريک می گويم واميدوارم سال جديد سالی پر بار وسرشار از موفقيت برای همه آنها باشد

تبریک سال نو

من هم آغاز سال 1382 را به همه همکاران اپتومتريست تبريک می گويم واميدوارم سال جديد سالی پر بار وسرشار از موفقيت برای همه ايرانيان باشد

با استفاده از اين نرم افزار تشخيص رتينوپاتی ديابتيک سريعتر خواهد شد

اين هم يک تکنولوژی جديد برای اصلاح اختلالات بينايی

Retinal Detachment Without Macular Hole in Highly Myopic Eyes A study by the Tokyo Medical and Dental University Graduate School, Tokyo, Japan, found a significant prevalence level of foveal retinal detachment without macular hole in patients with highly myopic eyes who had severe myopic degenerative changes and posterior staphyloma. Clinicians performed complete ophthalmic examinations and […]