بودجه ناکافی دلیل تحت بیمه قرار نگرفتن خدمات اپتومتری

محمد آقازاده امیری یک اپتومتریست در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران با اشاره به دلیل تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات اپتومتریست‌ها اظهار کرد: مسئله نبود بودجه کافی از جمله مسائلی است که توسط بیمه‌ها به عنوان دلیل تحت پوشش بیمه نبودن خدمات اپتومتریست‌ها بیان می‌شود، همچنین بیمه‌ها اپتومتریست‌ها را جزو پزشکان متخصص به شمار نمی‌آورند به همین دلیل خدمات این متخصصین را تحت پوشش بیمه قرار نمی‌دهند.

وی افزود: در صورتی که بیمه‌ها خدمات اپتومتریست ها را تحت پوشش قرار دهند، هزینه مراجعین به این متخصصین کاهش می‌یابد و همین مسئله سبب افزایش تعداد مراجعان به اپتومتریست ‌ها خواهد شد، از طرف دیگر پوشش بیمه ای خدمات اپتومتریست ها می‌تواند به نفع بیمار، بیمه‌ها و این متخصصین تمام می‌شود.

وی ادامه داد: هم اکنون خدمات اپتومتریست‌ها تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارد، این مسئله در بین بیمه‌های خدمات درمانی، تکمیلی و تامین اجتماعی نیز مشاهده نمی‌شود، نه تنها این مسئله برای کارشناسان اپتومتریست اتفاق نمی‌افتد بلکه در سطح کارشناسان ارشد و دکترای این رشته نیز مشاهده نمی‌شود و دلیل این امر دلیل خاص و محکمی نیست.

وی افزود: پوشش بیمه ای خدمات پزشکی مسئله‌ای است که می‌تواند درمان جامعه را ارتقا دهد.در صورتی که بیمه‌ها برخی خدمات پزشکی را تحت پوشش قرار ندهند ارائه آن خدمات با کیفیت بالا برای تمام بیماران رخ نخواهد داد، به دلیل آنکه تمام بیماران قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند و این مسئله در نهایت به نفع دریافت کننده خدمات پزشکی تمام نخواهد شد و به عنوان یک مشکل بزرگ در سلامت جامعه باقی خواهد ماند و پاشنه آشیلی خواهد شد برای جامعه‌ای که اولویت آن بحث سلامت است، در صورت همراهی نکردن بیمه ها که با خدمات پزشکی مورد نیاز جامعه بلکه بدنه سلامت کشور نیز آسیب خواهد دید و جامعه را با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد کرد.

ارجاع غلط و هزينه مضاعف حاصل عدم پوشش‌ بيمه‌اي خدمات اپتومتري

به گزارش داروغذا به نقل از خبرگزاري تسنيم، علي ميرزاجاني رئيس انجمن علمي اپتومتري ايران اظهار داشت: از آنجايي كه 70 درصد خدمات مربوط به چشم و بينايي به صورت سرپايي توسط اپتومتريست‌ها در كلينيك‌ها و پاراكلينيك ارائه مي‌شود ولي متاسفانه تا به امروز از پتانسيل كار آمد اپتومتريست‌ها در نظام سلامت استفاده نشده است و يكي از اهداف مهم ما در هجدهمين كنگره سراسري اپتومتري ايران موضوع تبيين جايگاه اپتومتري و اپتومتريست‌ها در پزشك خانواده و نظام ارجاع است.

وي گفت: هدف نظام سلامت اين است كه ما بتوانيم از نيروهاي درماني‌مان در سطوح موثر استفاده كنيم يعني وقتي بيماري مشكلش با مراجعه به پزشك خانواده و يا در سطوح ارجاع پايين تر حل مي‌شود نبايد او را به سطوح بالاتر تخصصي ارجاع داد و اپتومتريست‌ها خدماتي در زمينه بينايي و چشم ارائه مي‌كنند كه ارائه اين خدمات نياز به مراجعه به سطوح بالاتر تخصصي و جراح چشم پزشك را مرتفع مي‌كند.

ميرزاجاني ادامه داد: ولي در حال حاضر نه تنها از اين خدمات گسترده اپتومتريست‌ها استفاده نمي‌شود بلكه حتي در مواردي مانند تعيين نمره عينك مطالعه، بيمار به پزشك خانواده مراجعه مي‌كند و پزشك خانواده بيمار را به جراح چشم پزشك ارجاع مي‌دهد و از آنجايي كه تعيين نمره عينك كار جراح چشم پزشك نيست و وقت و دغدغه يك جراح چشم پزشك انجام اعمال جراحي تخصصي بر روي چشم است لذا بيمار مجدد به اپتومتريست ارجاع مي‌شود و اين امر با توجه به عدم تعريف اپتومتريست‌ها در نظام ارجاع و عدم پوشش‌هاي بيمه اي لازم براي خدمات اپتومتري، هزينه‌هاي اضافي بر بيمار و به‌طور كلي بر نظام سلامت كشور تحميل مي‌كند.

وي تصريح كرد: به همين خاطر نظام سلامت در دو جايگاه ضربه مي‌بيند اول اينكه بيمار براي دريافت خدمات درماني خاص به يك جاي غلط ارجاع مي‌شود و دوم اينكه هزينه‌هاي بيشتري از بودجه اي كه براي سلامت مردم در نظر گرفته شده است خرج مي‌شود

رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران:تأکید بر نیاز و توجه به تبیین جایگاه اپتومتری در پزشک خانواده و نظام ارجاع

رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران گفت : متاسفانه تا به امروز از پتانسیل کار آمد اپتومتریست ها در نظام سلامت استفاده نشده و یکی از اهداف مهم ما در هجدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران موضوع تبیین جایگاه اپتومتری و اپتومتریست ها در پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد .
به گزارش گروه علمی،‌ پزشكی باشگاه خبرنگاران، دکتر علی میرزاجانی رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران با بیان این خبر گفت : از آنجایی که 70 درصد خدمات مربوط به چشم و بینایی به صورت سرپایی توسط اپتومتریست ها در کینیک ها و پاراکلینیک ارائه می شود ولی متاسفانه تا به امروز از پتانسیل کار آمد اپتومتریست ها در نظام سلامت استفاده نشده ویکی از اهداف مهم ما در هجدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران موضوع تبیین جایگاه اپتومتری و اپتومتریست ها در پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد .

وی گفت : هدف نظام سلامت این است که ما بتوانیم از نیروهای درمانی مان در سطوح موثر استفاده کنیم یعنی وقتی بیماری مشکلش با مراجعه به پزشک خانواده و یا در سطوح ارجاع پایین تر حل می شود نباید او را به سطوح بالا تر تخصصی ارجاع داد واپتومتریست ها خدماتی در زمینه بینایی و چشم ارائه می نمایند که ارائه این خدمات نیاز به مراجعه به سطوح بالاتر تخصصی و جراح چشم پزشک را مرتفع می نماید. ولی در حال حاضر نه تنها از این خدمات گسترده اپتومتریست ها استفاده نمی شود بلکه حتی در موارد ی مثل تعیین نمره عینک مطالعه ، بیمار به پزشک خانواده مراجعه می کند و پزشک خانواده بیمار را به جراح چشم پزشک ارجاع می دهد و از آنجایی که تعیین نمره عینک کار جراح چشم پزشک نیست و وقت و دغدغه یک جراح چشم پزشک انجام اعمال جراحی تخصصی بر روی چشم است لذا بیما ر مجدد به اپتومتریست ارجاع می شود و این امر با توجه به عدم تعریف اپتومتریست ها در نظام ارجاع و عدم پوششهای بیمه ای لازم برای خدمات اپتومتری، هزینه های اضافی بر بیمار و بطور کلی بر نظام سلامت کشور تحمیل میکند و به همین خاطر نظام سلامت در دو جایگاه ضربه می بیند اول اینکه بیمار برای دریافت خدمات درمانی خاص به یک جای غلط ارجاع می شود و دوم اینکه هزینه های بیشتری از بودجه ای که برای سلامت مردم در نظر گرفته شده است خرج می گردد .

میرزاجانی عنوان کرد : اگر جایگاه اپتومتریستها در پزشک خانواده به خوبی مشخص و تعریف شود بسیاری از خدمات بینایی شامل : تمرینهای لازم برای حفظ سلامت چشم ها از لحاظ توازی محورهای بینایی، اصلاح انحرافات مخفی و آشکاری که نیاز به جراحی ندارند ، تعیین نمره عینک و عدسی های تماسی و بحث کم بینایی میتواند توسط اپتومتریستها ارائه شود ودر این صورت نه تنها بیمه ها مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری بابت درمان نمی شوند بلکه خدمات پزشکی مربوطه نیز به صورت کامل و بدون نقص به مردم ارائه می گردد.

وی گفت : در جریان کنگره امسال سعی بر این است که بر اساس برنامه های آموزشی اپتومتری و اهدافی که بر اساس آن اپتومتریست ها در دانشگاهها آموزش می بینند و همچنین پیشینه ای که اپتومتریستها در طرح تحول نظام ارجاع در کشورهای مطرح دنیا دارند ، بتوانیم از این منبع غنی به شکل مناسب الگوبرداری کنیم وهمچنین اپتومتریست ها ی کشورمان نیز با جایگاه شان در سیستم ارجاع آشنا شوند و بدانند که با چه استانداردی باید در این سیستم ایفای نقش کنند.

رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران در خاتمه یادآور شد :هجدهمین کنگره اپتومتری ایران با هدف کلی ارتقاء سطح علمی و معرفی ابداعات و اختراعات و متدهای نوین در حیطه خدمات اپتومتری از 14 تا 16 مرداد ماه جاری در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود

سومین برنامه آموزشی گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

سومین برنامه آموزشی گروه اپتومتری بیمارستان فارابی که دومین برنامه در سال 1394 است ، در تاریخ پنجشنبه 28 خرداد 1394 برگزار خواهد شد. موضوع این برنامه آموزشی ، کاربردهای کلینیکی پنتاکم است . نکته قابل توجه این جلسه که آن را از جلسات قبلی متمایز می کند اختصاص 3 امتیاز بازآموزی توسط سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی است . این امر با تلاش های سرکار خانم دوابی که مسئولیت اجرایی این کلاس ها را به غهده دارند ، محقق گردید.
برنامه ریزی علمی این جلسه به عهده همکار خوبمان جناب آقای علی غیبی است که اپتومتریست بخش لیزیک بیمارستان فارابی هستند .

پنتاکم

ثبت نام این برنامه در محل برگزاري ، واقع در سالن همايش هاي پرفسور شمس بيمارستان فارابي انجام خواهد گرفت و از حضور همه همكاران اپتومتريست و دانشجويان اپتومتري در اين برنامه استقبال مي شود.

يك لنز نرم پانسماني چه مشخصات فني بايد داشته باشد؟

راحتي : تسكين درد  سلول هاي اپي تليوم قرنيه كه مي تواند به دليل keratopathy باند، خراش قرنیه، و keratopathy تاولی باشد. لنز بانداژ اجازه مي دهد تا روند درمان سلول هاي  جديد قرنيه  با استفاده از چسبندگي سلولي و بافتي تسريع پيدا كند و با ايجاد يك سطح صاف بين قرنيه و پلك مانند دري از ايجاد موارد تحريك پذير محافظت نمايد. اين لنزها در مواردي مانندepikeratophakia، عمل جراحی آب مروارید، قرنیه اپیتلیال دبریدمان نيز مورد استفاده قرار مي گيرند.

حفاظت مکانیکی : محافظت از قرنیه در cicatrizing بیماری های سطح چشم، و از آسیب های مکانیکی در شرایط مانند trichiasis مژه معکوس مواد ساینده قدامی چشم

ترمیم زخم :کمک به ترمیم اپی تلیالی با حفاظت از انتقال  سلولهای تازه شکل گرفته در طي عمل پلک زدن به خصوص كه حداقل اين لنز در بعد از اعمال جراحي بايد به مدت 3 شبانه روز در چشم بيمار بماند.

وسیله ای برای تحویل مواد درماني ( دارو) :اجازه می دهد تا دارو به مدت طولانی، البته در میزان دوز پایین، برای نفوذ و جذب بهتر در چشم باقی بماند.

حفظ سطح چشم در برابر تبخير بيش از حد اشك : جلوگیری از تبخیر اشک و حفظ رطوبت لازم براي سطح چشم به خصوص براي چشم هايي كه داراي خشکي شدید مي باشند.

افزایش قدرت ديد (به خصوص بعد از عمل) : استفاده از لنزهای تماسی بانداژ (پلانو) برای صاف کردن سطح قرنیه نامنظم

لنزهاي بانداژ در مركز چشم قرار گرفته و با ميزان حركت نرمال و ديد مناسب بايد راحتي مطلوبي را براي بيمار فراهم نمايد. مواردي مانند ماده سازنده اوليه، طراحي لنز و سطح آن، طراحي لبه لنز، ميزان آب، DK/t(ميزان عبوردهي اكسيژن نسبت به ضخامت ماده سازنده اوليه)‏، شفافيت و …. در كيفيت يك لنز پانسماني بسيار موثر خواهند بود.

لنزهاي نرم هايدروژل و سيليكون هايدروژل‏‏، سيليكون الاستومر، كلاژن‏، لنزهاي نفوذپذير به گاز GP، پليمر هاي لمسي به شكل اسكلرال  به عنوان لنزهاي درماني استفاده مي شوند. بهترين لنزهاي تماسي براي بانداژ، لنزهاي نرم مي باشند كه  به دليل قطر بزرگتر، قرنيه و اطراف آنرا پوشش مي دهند. لنز هاي نرمي كه با ماده هايدروژل ساخته شده اند يكي از اين انتخاب ها       مي باشد.لنزهاي هايدروژل از قدرت بسيار پائيني در نقل و انتقال اكسيژن به قرنيه بهره مند هستند (DK يايين). لنزهاي نرم هايدروژل براي افزايش قدرت انتقال اكسيژن به سطح قرنيه بايد درصد آب بالاتر براي  حل گشتن اكسيژن هوا در خود و چرخش آن در سطح جلويي و خلفي لنز داشته  تا از ادم  قرنيه  كاسته و آنرا محافظت نمايد.بديهي است ميزان آب پايين لنزها كاهش نقل و انتقال اكسيژن و درصد آب بالاي لنزها باعث از دست دادن بسيار زياد رطوبت و خشكي چشم‏، ادم قرنيه و عدم بهبود بافت آسيب ديده خواهد گرديد.

لنزهاي نرمي كه از سيليكون هايدروژل ساخته شده اند به دليل حضور سيليكون در ساختمان ماده آنها از قابليت نفوذ پذيري اكسيژن بسيار بالايي بهره مند هستند.اين لنزها با استفاده از مزيت لنزهاي هايدروژل معمولي  راحتي فوق العاده  و به خصوص باعث افزايش زمان ترميم قرنيه در اعمال جراحي عيوب انكساري به همراه خواهند داشت.سازمان غذا و داروي آمريكا FDA تا سال 1995  لنزهايي را كه بيش از 55 درصد آب داشتند لنزهاي شبانه روزي  اطلاق مي كردند. از سال 2003 اين ملاك تغيير كرده و لنزهايي كه ميزان عبوردهي  اكسيژن آنها Dk/t بيش از 125 واحد fatt باشد لنزهاي شبانه روزي اطلاق  مي گردد. ضمنا به لنزهايي سيليكون هايدروژلي كه كمتر از 50% آب داشته لنزهاي كم آبLow water  گفته مي شود و اكثر لنزهاي سيليكون هايدروژل نيز كمتر از 50 درصد آب در ساختمان خود دارند. بديهي است كه پارامترهاي ديگري نيز در اين ملاك موثر بوده و بنا به نوع لنز مدت زمان مصرف ممتد آنها متغيير خواهد بود.

در مطالعات باليني كه دانشگاه ورشو لهستان توسط گروهي از محققين چشم پزشكي بروي بيش از 70 بيمار با سگمان قدامي انجام گرديد نتايج زير حاصل گشت :

چشم بيماراني كه با لنزهاي هايدروژل پانسمان شده بودند

keratopathy  تاولی ( 47بيمار)، keratoepitheliopathy  بعد از عمل (14بيمار)، خوردگی های مکرر قرنیه (5بيمار) و سندرم خشکی چشم (4بيمار)

چشم بيماراني كه با لنزهاي سيليكون هايدروژل حداقل 7 تا 30 روز  پانسمان شده بودند

از 70 چشم، 64 مورد (91٪) بهبود در وضعیت بالینی چشم نشان دادند (بدون بهبود:در 6 مورد از keratopathy تاولی دیده می شد).چشم همه بیماران مبتلا به خشکی چشم بهبود یافته بود و در 3 از 4 نفر، قرنیه به طور کامل شفاف بوده و66 چشم (94٪) با اين لنز ها راحتی بسیار خوب و یا خوب داشته  و هیچ امتیاز نامطلوب يا ناراحت كننده اي از لنز منظور نگرديد.

به طور كلي نتايج حاصله از استفاده از لنزهاي سيليكون هايدروژل با DK بالا نشان مي دهد كه آنها  لنزهاي بانداژ موثرتر و  قابل تحمل تر براي بيماران بخش قدامي چشم و كيفيت بهتر بهبود قرنيه بعد از عمل لازك خواهد بود.                                                                                                Arshia mahlojian

 

روشهای توليد لنز نرم تماسي

Spin Cast Technology


توليد لنز نرم تماسي با فن آوري قالب گيري چرخشي توسط پرفسور اتو ويچرله در سال 1980 گسترش يافت. اين  فن آوري با به كار گرفتن مقدار كمي از مونومر مايع پلاستيك كه در قالب هاي چرخشي كه به شكل لنز ساخته  مي شود‏، ايجاد گرديد. نيروي گريز از مركز، مونومر مايع  را به روي سطح قالب پخش مي كند. در خلال اين فرآيند مونومر موجود در قالب طي يك فرآيند شيميايي، پليمريزه گشته و به حالت پلاستيك جامد تغيير شكل مي دهد. فرآيند پليمريزاسيون، شكل مايع در حال چرخيدن را ثابت كرده و باعث توليد لنز مي گردد. اشكال گوناگون يا انحناي سطح پشتي لنز بوسيله طرح هاي متفاوت قالب گيري و سرعت هاي چرخش  كنترل مي گردد.

دانلود ادامه مطلب

ترجمه و تدوین: آرشيا محلوجيان

 

شكل لبه لنزهاي تماسي و تاثير استفاده آنها به روی چشم

ترجمه و تدوین : آرشيا محلوجيان

قطر دهانه لنزهاي نرم تماسي توانايي انطباق با شكل و فرم قرنيه چشم را دارد كه بزرگترين مزيت در ميزان تبادل لايه اشكي مي باشد زيرا قطر دهانه بزرگتر‏، تبادل مواد مغذي لايه اشكي سطح چشم را كاهش مي يابد. كاهش تبادل لایه اشكي به زير لنز مي تواند باعث افزايش عفونت و التهاب چشم گردد. از طرف ديگر تبادل مناسب لايه اشكي باعث اطمينان از عدم ايجاد حالت ریزش لایه های سلولی و مرگ سلول هاي قرنيه و حفظ خصوصیات لايه اشكي، به عنوان يك عامل چند كاره خواهد گرديد. بنابر اين شرايط حياتي براي بافت سلولي زير لنز محيا گشته ‏، رسوبات و پسماندهاي سلول هاي اپيتليال و عوامل باكتريايي حركت كرده و جابجا مي گردد و لايه اشكي ديگری جايگزين آن گشته و فرآيند سوخت و ساز سلولي را ادامه مي دهند. در غير اين صورت اين مواد زير لنز انباشته خواهند گشت.

بنابراين توجه بيشتري بايد به شكل هندسي و طراحي لبه لنزهاي نرم تماسي كرد. زيرا منطقه لبه لنز نقش مهمي در قطع کردن مسير جريان اشكي به زير لنز ايفا مي كند. تغيير در فرم  لبه لنز  روي ملتحمه و قرنيه  و حركت پلك، روي لبه لنز و خود لنز تاثير مي گذارد. لبه لنز اهميت قابل توجهي به روي تطابق بينايي و راحتي استفاده از لنز به روي چشم مصرف كننده  دارد.شكل لبه  لنز صيقلي، مخروطي و خوب گرد شده با فشردگي مشخص در سطح پشتي لنز، از لحاظ تئوري ايده آل ترين نوع طراحي محسوب مي گردد.اما چطور مي توان اين كار را در مورد لنزهاي نرم تماسي انجام داد؟ اين سئوال پايان نامه تعدادي از دانشجويان دكترای سالهاي اخير بود كه مزيت اين كار چيست؟ هدف اين بود كه ديدگاهي براي شكل هاي  لبه لنز به دست بيايد كه آنها را طبقه بندي كرده و آزمايش كنند كه رايج ترين شكل لبه كه مزايا و خصوصيات استفاده مناسب از لنز را داراست كدام مي باشد.

ادامه و دریافت متن کامل

 

بیمه های خصوصی بتدریج با اپتومتریست ها آشتی می کنند

به نظر می رسد بیمه های خصوصی چاره ای غیر از پذیرفتن اپتومتری به عنوان مهمترین مرجع صادر کننده نسخه عینک ندارند و به تدریج با این موضوع کنار می آیند و می پذیرند که تجویز عینک در مرحله نخست کار اپتومتریست هاست و چشم پزشکان اساسا جراح هستند و خیلی تمایلی به درگیر شده در کار تجویز عینک را ندارند چند روز پیش وقتی که خودم به عنوان یک بیمه شده مدارکم (نسخه عینک با امضای اپتومتریست )را برای بیمه دانا ارسال نمودم براحتی و بدون هیچ مشکلی هزینه عینک را دریافت نمودم امید می رود سایر بیمه های خصوصی نیز از این روند پیروی نمایند و نسخه های صادره از جانب اپتومتریست ها را پذیرفته و بیماران را برای تایید این نسخه ها به جایی ارجاع ندهند

برنامه های آموزش مداوم غیر حضوری برای اپتومتریست ها


برای دوستانی که نمی توانند امتیاز بازآموزی لازم را از طریق برنامه های حضوری دریافت کنند لیست برنامه های آموزش مداوم غیر حضوری را در اینجا قرار دادم تا همکاران علاقمند بتوانند با ثبت نام وگذراندن دوره آموزشی مربوطه امتیاز لازم را کسب نمایند برای ثبت نام لازم است برنامه مورد نظر را از لیست برنامه های غیر حضوری انتخاب نموده و ثبت نام نمایید وپس از شارژ حساب مربوطه نسبت به پرداخت هزینه و دریافت منابع آموزشی لازم اقدام نمایید موفق باشید

عضویت در انجمن علمی اپتومتری ایران یک ضرورت است

انجمن علمی اپتومتری ایران با اعتقاد به اینکه ” نقش آمار در توسعه و پیشرفت، همانند نقش اکسیژن درحیات بشری است ” و با هدف دستیابی به بانک اطلاعاتی قوی، شناسایی بیشتر مشکلات رشته اپتومتری و همکاران محترم اپتومتریست و معرفی بیشتر رشته اپتومتری به جامعه در آغاز کار خود اقدام به راه اندازی سایت جدید انجمن علمی اپتومتری ایران با آدرسwww.Irsopt.org نمود تا از این طریق با اعضاء خود ارتباط بیشتری داشته و بتواند در جهت پیشرفت و توسعه رشته اپتومتری و رفع مشکلات همکاران محترم گام های بلندتری بردارد. بدین جهت از کلیه همکاران ارجمند دعوت می شود با ورود به بخش عضویت در انجمن و پر کردن تمام فیلدهای لازم، در انجمن ثبت نام نموده و علاوه بر استفاده از بخشهای مختلف سایت، انجمن را در پیشبرد اهداف خود یاری رسانند. از همکارانی که قبلا عضو انجمن بوده اند نیز درخواست می گردد جهت بروز رسانی اطلاعات خود به صورت آنلاین ثبت نام نمایند. جهت همکاری با بیمه های پایه چهارگانه، بیمه های تکمیلی و طرحهای ملی مانند طرح پیشگیری از آمبلیوپی و موارد مشابه دیگر اطلاعات همکاران سودمند و ضروری خواهند بود.